Døgnhuse for personer med sindslidelser

Høringssvar fra Social- og sundhedssektoren på udkast til ændring af serviceloven vedr. døgnhuse m.v.

Socialministeriet har udsendt udkast til lovforslag til ændring af lov om social service vedrørende generel hjemmel til at drive døgnhuse for personer med sindslidelser og præcisering af kvindekrisecentrenes virksomhed.FOAs høringssvar
FOA hilser velkomment, at der nu sker en permanentgørelse af forsøgene med døgnhuse for sindslidende. Det er helt i overensstemmelse med FOAs opfattelse af, at behandling af sindslidende skal tage udgangspunkt i den sindslidendes situation, og i et ligeværdigt og respektfyldt forhold mellem den sindslidende og den professionelle. Det er der god mulighed for indenfor de rammer, døgnhuse byder på.

FOA har imidlertid svært ved at se, hvorfor behandlingsansvaret alene kan hvile på et læge-fagligt grundlag ligesom det ledelsesmæssige ansvar efter vores opfattelse naturligvis fuldt ud kan varetages af andre faggrupper. Vi har derfor også en forventning om, at der i det endelige forslag sker en nuancering af hvilke faggrupper, der kan varetage det behandlings-mæssige ansvar, og at det naturligvis ikke har indflydelse på, hvordan institutionen i øvrigt ledes.

Kvindekrisecentre
FOA har ingen kommentarer til forslaget udover, at det er beklageligt, at udviklingen på om-rådet har den kedelige tendens som tilfældet er. Ændring heri kræver efter FOA's opfattelse en mere forebyggende familiepolitisk indsats.

Lene B. Hansen
Formand