Den kommunale hjemmesygepleje - høringssvar

Høring af ny "Vejledning om den kommunale hjemmesygepleje mv."


Forbundet mener, at vejledningen om den kommunale hjemmesygepleje på bedste vis beskriver varetagelsen af området, og vi har ikke yderligere bemærkninger hertil.