Uddannelsen til meritlærer- høringssvar

Forbundets høringssvar til Undervisningsministeriet, Uddannelsesstyrelsen, om bekendtgørelse om uddannelsen til meritlærer

Forbundet af Offentligt Ansatte har den 21. marts 2002 modtaget bekendtgørelse om uddan-nelsen til meritlærer til høring.

Forbundet anser det for rimelig at voksne med kompetencer og kvalifikationer, der burde give merit i forhold til folkeskolelæreruddannelsen nu kan opnå denne merit.

Forbundet finder ikke, det er hensigtsmæssigt, at tale om en "meritlærer" med mindre dette begreb blot henviser til den omstændighed, at det er den ordinærer folkeskolelæreruddannelse, der tages på særlige vilkår. FOA er således af den opfattelse, at meritlæreruddannelsen må have lov og bekendtgørelse for folkeskolelæreruddannelsen som grundlag.

Vi kan i den forbindelse henvise til pædagoguddannelsen, der forefindes i en særlig tilrettelagt meritudgave, men i øvrigt har samme mål og indhold som den ordinære pædagoguddannelse.

Forbundet vil imidlertid påpege, at det er af stor betydning, at der sker en individuel kompetenceafklaring af hver enkelt. Ikke mindst hvis intentionerne i §3 stk. 2 vedrørende studieegnethed skal overholdes i praksis. En sådan kompetenceafklaring er grundlaget for at rekruttere egnede ansøgere ligesom det er ansøgerens sikkerhed for rigtigt studievalg.

Med venlig hilsen

Lisa Dahl Christensen
Forbundssekretær