Gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne

Forbundets kommentar til LOs høringssvar til Undervisningsministeriet vedrørende "Forslag til lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne (L175)


Lovforslaget indebærer overordnet, at det bliver obligatorisk for skoler og uddannelsesinstitutioner at udarbejde hjemmesider.

Hjemmesiderne skal indeholde alle relevante informationer om uddannelser og undervisningskvalitet, og de skal være offentligt tilgængelige.

FOA tilslutter sig LO's bemærkninger og har i den forbindelse tilkendegivet, at vi finder det vigtigt, at der skabes forudsætninger for, at borgere og virksomheder får et mere et kvalificeret grundlag for frit valg af uddannelse / uddannelsesinstitution.

Yderligere information om L175 bilag 1, høringssvar og høringsnotat kan hentes på Folketingets hjemmeside