Høringssvar - Forebyggende sundhedsordninger for børn og unge

Kommentarer fra Forbundet af Offentligt Ansatte til Indenrigs- og sundhedsministeriet om ændring af lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (ophævelse af krav om afsættelse i den kommunale sundhedstjeneste


Forbundet af Offentligt Ansattes (FOA) høringssvar foreligger nu. I svaret skriver FOA bl.a. at:

'
Hovedsigtet med lovforslaget er, at give kommunerne mulighed for at vælge, om man ønsker opgaverne løst af egne ansatte, eller om man ønsker at overlade opgaverne til private.

Forbundet af Offentligt Ansatte mener, at der ved at overlade opgaverne til private, kan opstå en række uheldige situationer.

Ved at have kommunalt ansatte personer til at varetage opgaverne med forebyggende sundhedsordninger for børn og unge, har kommunen mulighed for at sikre erfaringsudveksling og vidensdeling optimalt. Man kan frygte, at der ved overdragelse af opgaverne til en række private, ikke sikres den vidensdeling, der er væsentlig for området. Hvis arbejdet med forebyggende sundhedsordninger deles op på mange forskellige, kan man også frygte, at helhedsbilledet forsvinder.'


Download hele høringssvaret (Word / 36 kb):
Høringssvar vedrørende lov om ændring af lov om forebyggende sundhedsordninger for børn og unge (ophævelse af krav om afsættelse i den kommunale sundhedstjeneste)