De sundhedsfaglige diplomuddannelser

Forbundets kommentar til Sosu-rådets høringssvar til Undervisningsministeriet vedrørende "Udkast til bekendtgørelse om de sundhedsfaglige diplomuddannelser"

Bekendtgørelsesforslaget indebærer, at der oprettes en sundhedsfaglig diplomuddannelse på det sundhedsfaglige område

Uddannelsen er en professionsrettet videregående deltidsuddannelse, som udbydes som åben uddannelse. Adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en mellemlang videregående uddannelse på sundhedsområdet eller anden relevant uddannelse mindst på niveau med en kort videregående uddannelse.

FOA tilslutter sig SOSU-rådets bemærkninger og har i den forbindelse tilkendegivet at:
  • Vi hilser den nye uddannelse velkommen. Det er glædeligt, at der skabes et uddannelsestilbud på diplomniveau på det sundhedsfaglige område.
  • Vi finder dog, at det bør præciseres, at det skal fremgå specifikt af bekendtgørelsen, at SOSU-assistenter med relevant efteruddannelse og/eller videreuddannelse har adgang til den sundhedsfaglige diplomuddannelse.

Orientering fra Uddannelsesstyrelsen af 12. marts 2002