Bestyrelse for arbejdsmarkedets uddannelsesfinansiering (AUF) - kommentar

Forbundets kommentar til AUF-bestyrelsens høringssvar til Undervisningsministeriet vedrørende "Forslag til lov om ændring af lov om bestyrelse for arbejdsmarkedets uddannelsesfinanciering" (L78)

Nedskæringer på AUF-bevillingen
Regeringens forslag lægger op til, at AUF-bevillingen hvert år reguleres ved finanslovsforhandlingerne. Samtidig fjernes muligheden for opkrævning af arbejdsgiverbidrag. Det betyder sammen med skattestoppet, at bevillingsrammen beskæres i de kommende år.

AUF-bestyrelsen får efter det fremlagte lovforslag fremover fire finansielle styringsmekanismer:
 • Tilskudslofter
 • Deltagerbetaling
 • Godtgørelsens størrelse
 • Aktivitetslofter
FOA er generelt kritisk i forhold til nedskæringerne og tilslutter os AUF-bestyrelsens bemærkninger. I den forbindelse har vi tilkendegivet, at
 • Vi tvivler stærk på, at skolerne kan overleve økonomisk, såfremt tilskudslofterne strammes yderligere.
 • Vi er dybt betænkelig i forhold til indførelse af deltagerbetaling. Hvis arbejdsgiverne skal betale for uddannelse, er det typisk de veluddannede medarbejdergrupper, der tilgodeses, mens de kortuddannede og de ledige kommer bagerst i køen.
 • Det kan få meget uheldige konsekvenser med en reduktion af godtgørelsen på visse typer kurser. Desuden kan det give "en salamieffekt". I det øjeblik man først har givet køb på godtgørelsens størrelse kan den blive genstand for yderlige reduktioner ved de kommende års finanslovsforhandlinger.
 • Det er et dårligt signal i forhold til uddannelse og kompetenceudvikling.
 • Det instrument, FOA umiddelbart finder mindst skadeligt er aktivitetslofter:
  * lofterne synliggør, hvordan forskellige brancheområder trækker på uddannelsessystemet.
  * ventelister giver gode uddannelsespolitiske argumenter for at tilføre et bestemt område øgede økonomiske ressourcer.
  * aktivitetslofter på de enkelte områder medvirker til at hindre uhensigtsmæssig brug af uddannelsessystemet.
Yderligere oplysninger om høringssvaret findes på Folketingets hjemmeside.