Pressemeddelelse

Vigtig inflationshjælp til dagplejerne er endelig sikret

Inflationen har presset dagplejerne hårdt. Nu har Folketinget endelig vedtaget, at de i 2023 får forhøjet deres fradrag. Helt afgørende, at dagplejerne ikke står alene med de øgede udgifter, mener FOA.

Mens en række grupper og virksomheder i samfundet er blevet støttet med varmepuljer og andre hjælpepakker for at hjælpe dem igennem den voldsomme inflation, har dagplejerne hidtil stået alene med, at driften af deres dagpleje blev markant forhøjet som følge af krisen.

Men nu er det sikkert og vidst, at hjælpen er på vej. Et flertal i Folketinget har netop tredjebehandlet og vedtaget en aftale fra februar måned om, at dagplejerne i hele 2023 får forhøjet deres fradrag fra de sædvanlige 60 procent til 68 procent.

I FOA glæder formand for Pædagogisk Sektor Kim Henriksen sig grundigt over, at det er lykkedes for dagplejerne at få råbt politikerne på Christiansborg op.

"Vi har i FOA kæmpet indædt for at få politikerne til at forstå, hvor hårdt inflationen har presset dagplejerne, fordi de ikke kan spare på børnene, mens priserne på alt fra el, vand og varme til bananer og brød er braget i vejret. Og vi har understreget det urimelige i, at dagplejerne selv har skullet bære de stigende udgifter, selv om de er et kommunalt tilbud.Samtidig gik dagplejerne selv gik i kødet på politikerne og konfronterede dem ansigt til ansigt rundt om i landet under valgkampen op til folketingsvalget for at fortælle dem om deres udfordringer. Så jeg er virkelig glad for, at politikerne har hørt dagplejernes nødråb og nu giver dagplejere landet over en tiltrængt økonomisk håndsrækning," siger Kim Henriksen.

Det forhøjede fradrag gælder for hele 2023 - det vil sige også med tilbagevirkende kraft.

Allerede nu er det muligt for dagplejere at ændre på deres forskudsopgørelse for 2023, så de kan få det forhøjede fradrag. For den enkelte dagplejer vil det forhøjede fradrag betyde omkring 600 kroner ekstra om måneden.

Læs mere om det forhøjede fradrag på Fagbladetfoa.dk.


Kontakt

Sektorformand Kim Henriksen, telefon: 31 62 32 33

Hent billede