FOA roser muligheden for omskoling i ny arbejdsskadereform

De gode tiltag vejer op for de mindre gode i den nye reform, der skal sikre lønmodtagere, der udsættes for en arbejdsskade, en retfærdig erstatning og muligheden at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet.

Ingen roser uden torne lyder ordsproget, og det er en ganske fin beskrivelse af FOAs holdning til den netop indgåede arbejdsskadereform. For aftalen har nogle virkelig positive elementer, men indeholder samtidig flere tiltag, der ikke just er groet i FOAs baghave.

Reformens mest positive element er, ifølge Maria Melchiorsen, forbundssekretær i FOA, de forbedrede muligheder for omskoling for dem, der har været udsat for en arbejdsskade og ikke længere kan varetage et job inden for deres hidtidige fag. De vil få muligheden for at modtage 83 pct. af deres hidtidige løn under uddannelse.

”Det er en kæmpe sejr ikke blot for FOAs medlemmer, men for hele fagbevægelsen. Det er noget, vi har kæmpet for i mange år, og på alle lønmodtageres vegne er jeg glad for, at politikerne har lyttet,” siger Maria Melchiorsen.

Men uddannelsesgodtgørelsen er ikke det eneste positive element i aftalen. Den indeholder også en forsikringspligt for arbejdsgivere, hvis ansatte er i særlig risiko for at blive udsat for vold på arbejdet fra borgere, der drages omsorg for. Det gælder blandt andet en stor del af FOAs medlemmer.

”Alt for mange af vores medlemmer har oplevet alt for lange sagsbehandlingstider. Forsikringspligten kommer til at gøre processen mere smidig, så de skadelidte hurtigere kan få udbetalt erstatning, og det er vi selvsagt godt tilfredse med,” siger Maria Melchiorsen.

Reformen er dog ikke lutter fryd og gammen. En ”ny og forenklet årslønsberegning” vil betyde lavere erstatning end i dag for en gruppe deltidsansatte, og det er en betydelig forringelse, som FOA helst havde undværet i den endelige aftale.

”Det er en temmelig stor kamel at sluge for FOA, det er klart. Et lille plaster er dog, at beskæftigelsesministeren har lovet, at han vil holde øje med, hvordan den nye årslønsberegning fungerer i praksis, og det vil vi naturligvis følge tæt og holde ham op på,” siger Maria Melchiorsen.

Kontakt

Forbundssekretær Maria Melchiorsen, telefon: 31 79 19 78

Hent billede