Pressemeddelelse

Lønudspil fra S sætter det lange lys på lønnen

”Et seriøst og langsigtet bud til at løse de massive rekrutterings- og ligelønsproblemer i den offentlige sektor.”

Socialdemokratiet vil afsætte ekstra tre milliarder kroner om året til bedre løn og arbejdsvilkår i den offentlige sektor.

Udmøntningen skal ske via en trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter, og tanken er, at midlerne gradvist skal indfases fra de offentlige overenskomstforhandlinger i 2024 og frem.

”Det her er godt. Jeg glæder mig over, at Socialdemokratiet taler om nye, varige milliarder, så man udvider den offentlige lønramme. Derved sikrer man nemlig, at man ikke aflønner bestemte personalegrupper via skævdeling af andre,” siger Mona Striib, forbundsformand i FOA. 

Socialdemokratiet forventes at fremlægge det fulde udspil på et pressemøde onsdag. Udspillet bygger ifølge Berlingske og Dr.dk på syv principper. Et af disse vil handle om, at de ekstra lønmidlerne skal bidrage til at løse de rekrutteringsudfordringer, som velfærdssamfundet står over for i de kommende år. Det handler fx om sundhedssektoren, ældreplejen, dagtilbud og kriminalforsorgen, lyder det. 

”Vores velfærdssamfund er under pres, og rekruttering bliver afgørende i de kommende år. Selvfølgelig må man – også inden for den danske model – kunne svare på samfundets problemer. Og selvfølgelig spiller løn og arbejdsvilkår ind på, om et arbejde opleves som attraktivt. Samtidigt skal vi fastholder fokus på, at der stadig er en lige- og lavtlønsudfordring i den offentlige sektor. Derfor vil jeg holde øje med, om det endelige udspil også rummer en dimension med ligeløn,” siger Mona Striib. 

Ifølge partiets beregninger kan forslaget betyde en lønstigning på omkring 2.000 kr. om måneden til 235.000 offentligt ansatte, såfremt 2,5 af de ekstra tre milliarder kroner om året bruges på bedre løn. 

”Jeg tror, det er en lønstigning, man kan mærke. Dermed er det et seriøst og langsigtet bud til at løse de massive rekrutterings- og ligelønsproblemer i den offentlige sektor. Selv om det ikke løser samtlige lønudfordringer i den offentlige sektor, er det rigtigt godt,” siger Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning