Pressemeddelelse

Kontanthjælpsaftale hjælper børn - men når ikke helt i mål

Aftalen om et nyt kontanthjælpssystem rummer gode, nye tiltag, som blandt andet afhjælper børnefattigdom. Men der er stadig plads til forbedringer, siger forbundssekretær i FOA.

Medicin til børn af kontanthjælpsmodtagere bliver fremover betalt fra dag et, og de voksnes medicin kan blive betalt efter et år. Der indføres et tillæg til børns fritidsaktiviteter, og den forhøjede børneydelse fastholdes.

"Der er flere ting at glæde sig over i den aftale, som regeringen, SF, Alternativet, Radikale Venstre, Enhedslisten og Kristendemokraterne netop har indgået om et nyt og mere enkelt kontanthjælpssystem," siger forbundssekretær i FOA Maria Melchiorsen.

"Det er virkelig vigtigt, at der bliver gjort en særlig indsats for at forbedre forholdene for børn af kontanthjælpsmodtagere. Vi kan ikke leve med børnefattigdom i Danmark, og på det punkt synes jeg, at aftalen peger i den rigtige retning med flere af sine tiltag," siger Maria Melchiorsen.

Hun glæder sig bl.a. over, at parterne med den nye aftale giver bedre muligheder for at kontanthjælpsmodtagere kan gøre sig erfaringer på arbejdsmarkedet uden at blive straffet økonomisk.

"Det er vigtigt, fordi den enkelte får lidt bedre mulighed for at øge sit økonomiske råderum samtidig med, at man styrker den enkeltes kontanthjælpsmodtagers erfaringer på arbejdsmarkedet," siger Maria Melchiorsen.

Aftalen indeholder en afklaringsgaranti, hvor man efter to år kan få genoptaget sin sag og få vurderet, om man fortsat skal være på kontanthjælp eller om ressourceforløb eller fleksjob i stedet er det rette. Det er positivt, men det ærgrer Maria Melchiorsen, at aftalegarantien alene gælder borgere over 30 år.

"Det vigtige for mig er, at kontanthjælpen er en midlertidig ydelse. Derfor skal systemet indrettes, så det hjælper folk videre. Desværre vil vi fortsat risikere at se borgere, der bliver fastholdt i systemet i årevis, fordi det kun er dem, der er over 30 år gamle, som får ret til få genoptaget deres sag efter to år, " siger Maria Melchiorsen.

"Hvad så med de unge i 20'erne? Hvis de bliver sat på hold, vil det bare bringe dem endnu længere væk fra arbejdsmarkedet. Grundlæggende savner jeg stadigvæk, at vi får indrettet et system, der sikrer, at den enkelte borger får den rette hjælp," siger Maria Melchiorsen.


Kontakt

Forbundssekretær Maria Melchiorsen, telefon: 31 79 19 78

Hent billede