Pressemeddelelse

Arbejdsmiljøet halter fortsat: FOA henter erstatning for over en kvart milliard kroner

I 2022 har FOA skaffet medlemmer erstatning for over en kvart milliard kroner. Det vidner om, at det gode arbejdsmiljø skal prioriteres langt højere.

Det kan betale sig at investere i et godt arbejdsmiljø – det er i hvert fald dyrt at lade være. En ny opgørelse fra FOA viser, at forbundets medlemmer samlet set har fået udbetalt erstatning for knap 270 millioner kroner på grund af arbejdsskader. 

”De her tal fortæller mig to ting: For det første at der fortsat er kæmpe udfordringer med arbejdsmiljøet på de offentlige arbejdspladser i Danmark, og for det andet at det kan betale sig at have en fagforening i ryggen, når uheldet er ude,” siger Maria Melchiorsen, forbundssekretær i FOA. 

Hun understreger, at noget af det øverste på den nye beskæftigelsesministers to-do-liste bør være at lave et bredt forlig om en langsigtet aftale for arbejdsmiljøet.

Se tallene for de enkelte regioner i kortet

 

Ifølge tal fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings er brancheområdet ’Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger’, der blandt andet omfatter langt de fleste af FOAs medlemmer, den hårdest ramte branche, hvad angår arbejdsskader. Der udbetales årligt erstatning for mere end 800 mio. kroner på området, hvilket er langt mere end fx byggebranchen.  

”Pengene bør jo bruges til forebyggelse af arbejdsskader, ikke til erstatning. For alle erfaringer viser, at antallet af arbejdsskader kan nedbringes markant, hvis man prioriterer et godt arbejdsmiljø ude på de enkelte arbejdspladser,” siger Maria Melchiorsen. 

Hun hæfter sig desuden ved, at langt størstedelen af de udbetalte erstatningssummer skyldes fysiske arbejdsskader. Det tyder på, at det er alt for svært at få anerkendt psykiske arbejdsskader. 

”Vi ved, at FOAs medlemmer også kæmper med det psykiske arbejdsmiljø. Det kan man bare ikke læse af tallene. Men det er et kæmpe problem– både at det psykiske arbejdsmiljø er så belastet, men også at de psykiske skader ikke anerkendes som arbejdsskader,” siger Maria Melchiorsen og understreger, at erstatningsbeløbet i så fald ville have været endnu større.  

Udbetalingerne af erstatninger er indrapporteret fra FOAs afdelinger. Ikke alle afdelinger benytter samme system. Det totale beløb er derfor et minimum. Hvis der ønskes tal for de enkelte afdelinger, kan der rettes henvendelse til FOAs presseafdeling.

Sådan fordeler beløbene i de enkelte regioner sig.


Region   Erstatning for arbejdsskadesager i 2022
Hovedstaden
 41.698.232 kroner 
Midtjylland
 75.489.713 kroner
Nordjylland
 27.798.068 kroner
Sjælland
 42.214.675 kroner 
Syddanmark
 82.658.814 kroner

Kontakt

Forbundssekretær Maria Melchiorsen, telefon: 31 79 19 78

Hent billede