Pressemeddelelse

FOA: Trods krise sikres reallønsfremgang for FOAs medlemmer

Efter hårde forhandlinger er der landet et treårigt forlig på det kommunale område. Det sikrer reallønsfremgang til kommunalt ansatte medarbejdere. Forbundsformanden for FOA, Mona Striib, glæder sig også over ny lavtløns- og ligelønspulje, samt rekrutterings- og organisationspuljer.

”Vi har kæmpet en lang og sej kamp i forhandlingslokalet. Vi gik ikke bare ind for at sikre reallønnen. Vi gik ind for at forbedre den for FOAs medlemmer. Jeg er tilfreds med, at det er lykkedes for os at sikre lønstigninger trods et ekstremt svært udgangspunkt med corona og økonomisk usikkerhed,” siger Mona Striib, forbundsformand i FOA.

De generelle lønstigninger ligger på 5,02 procent, hvilket er et stykke over de forventede prisstigninger og dermed sikres reallønsfremgangen. Oveni følger forventet, positiv udmøntning af reguleringsordningen.

Med forliget er aftalt en lavtløns- og ligelønspuljen på 0,075 procent, en rekrutteringspulje på 0,075 procent. Samtidig afsættes 0,5 procent til organisationspuljer, som udmøntes ved de kommende organisationsforhandlinger.

Den samlede økonomiske ramme for den nye aftale er på 6,75 procent over tre år.

”Jeg er meget glad for, at vi kom igennem med vores krav om en lavtløns- og ligelønspulje. Det er et tiltrængt skridt i retning af en mere retfærdig løndannelse, som FOA kæmper for. Derudover glæder jeg mig over de store organisationspuljer, og at forliget indeholder en rekrutteringspulje på ældreområdet, som rigtig mange af FOAs medlemmer vil få glæde af,” siger Mona Striib.

Den samlede økonomiske ramme blev denne gang fastlåst med statens forlig, påpeger Mona Striib:
”Det betød, at vi startede forhandlingerne med at være bagud på point i spørgsmålet om løn. Vi har brugt forhandlingerne på at udfordre status quo. Gennem meget hårde og langtrukne forhandlinger er det lykkedes at udnytte den samlede ramme på en anden måde, end på statens område. Det forbedrer reallønsfremgangen på det kommunale område.”

Forbundsformanden peger på en række elementer ved den nye aftale, der ikke handler om løn.

”Vi har fået gode ting med på arbejdsmiljøet, og vi har forhandlet os frem til en bedre rammeaftale for seniorer. Vi har også fået fokus på det stigende antal timelønnede og midlertidigt ansatte, som nu skal forhandles om ved de kommende organisationsforhandlinger,” siger Mona Striib.

Hun ærgrer sig over, at det ikke lykkedes at få arbejdsgiversiden med ind i en aftale om bedre vilkår for barselsorlov til fædre.

”Det er uforståeligt, at man ikke – som stor offentlig arbejdsgiver – har et ønske om at gå foran på det område. I FOAs optik er det ekstremt ærgerligt,” siger Mona Striib.

På det kommunale område er næste skridt FOAs egne forhandlinger, hvor kravene fra de fire sektorer er på bordet.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning