Pressemeddelelse

Regeringen og kommunerne skal sikre en stabil støtte til de svageste danskere

Ny analyse afslører store udgiftsstigninger på det specialiserede socialområde, det bør økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen rette op på, mener FOA.

Fra 2018 til 2019 er kommunernes udgifter til det specialiserede område vokset med over 800 millioner. Det viser nye beregninger fra fagforeningen FOA. Det er en stigning på lidt over 100 millioner kr. på børneområdet og næsten 700 millioner kr. på voksenområdet.

”Vi ser desværre, at kommunerne får økonomien til at hænge sammen ved at ændre på kvalitetsstandarderne – altså de nedjusterer omfanget og kvaliteten af de tilbud som borgere med handicap og særlige behov får – og så er det fuldt lovligt. Det holder ikke,” siger Kim Henriksen, sektorformand for pædagogisk sektor i FOA.

Det specialiserede socialområde dækker bl.a. børn, unge og voksne med handicap samt borgere med psykiske lidelser.

Den væsentlige årsag til udgiftsstigningen er den markante stigning i antallet af borgere med en psykiatrisk diagnose. KL forventer, at udgiftspresset fortsætter de kommende år, især fordi psykiatriske diagnoser er mere udbredt blandt de yngre end blandt de ældre årgange.

”Det viser med grusom tydelighed, at området har brug for en seriøs saltvandsindsprøjtning ved de pågående økonomiforhandlinger. Vi taler om nogle af de danskere, der har det sværest, de kan ikke være tjent med, at hjælpen til dem konstant er underbudgetteret, ” siger Torben Hollmann, sektorformand for social- og sundhedsområdet i FOA.

Derfor mener FOA, at området skal have en ekstrabevilling i den kommende økonomiaftale på i alt 990 millioner kr. kroner i 2021. Det svarer til det voksende forbrug på 800 millioner kroner og 190 millioner kr. for at tage højde for befolkningstilvæksten. Det betyder, at der kommer et realistisk budget for området i fremtiden. 

”Det er alt for nemt at tilpasse de tilbud, som borgerne får til den økonomi, man har. På den måde kommer borgerrettighederne til at stå svagt på det sociale område. På sundhedsområdet oplever vi, at der i langt højere grad er sikret rettigheder igennem udrednings- og behandlingsretten, pakkeforløb mv. som sikrer en ensartet behandling og kvalitet for den enkelte borger,” siger Torben Hollmann.

Han understreger, at en ekstrabevilling til det specialiserede socialområde kun er en begyndelse på den genopretning området har akut behov for, siden det blev nedprioriteret med kommunalreformen tilbage fra 2007.

”I valgkampen lovede regeringen en 10-årsplan for psykiatrien. Vi ser gerne, at det snart bliver en realitet. Gerne i går eller ugen før. Vi er klar,” siger Torben Hollmann.

Kontakt

Sektorformand Kim Henriksen, telefon: 31 62 32 33

Hent billede

Kontakt

Sektorformand Torben Klitmøller Hollmann, telefon: 23 26 75 79

Hent billede i høj opløsning