Ny rapport tegner dystert billede for fremtidens ældrepleje: Brug for handling nu

En faldende tilgang og et højt frafald på sosu-skolerne accelerer en allerede kritisk mangel på medarbejdere i ældreplejen. Der er akut brug for politisk handling, mener FOA.

Antallet af voksne over 25 år som starter på hovedforløbet på sosu-uddannelserne er faldet med 40 procent efter erhvervsskolereformen, viser tal fra Danmarks Evalueringsinstitut.

”Det her er virkelig alarmerende. Vi står i forvejen med en akut mangel på uddannet arbejdskraft i ældreplejen. Vi står til at mangle 40.000 medarbejdere i 2028 – men hvis der ikke rettes op på den faldende tilgang på uddannelserne, kan vi se frem til en endnu større mangel,” siger sektorformand i FOA Torben Hollmann.

Rapporten peger også på et markant fald i tilgangen af unge, der er faldet med 36 procent efter reformen.

”Det viser, at vi har en kæmpe udfordring med at få unge til at blive interesseret i og gennemføre uddannelsen. Den udfordring skal vi løse, hvis ældre i fremtiden skal have pleje af en ordentlig kvalitet,” siger han.

Udviklingen er med til at understrege, at der er behov for en gennemgribende reform af ældreplejen.

”Jeg tror ikke, det er realistisk på den korte bane, at rette op på årtiers underfinansiering af ældreplejen og uddanne nok til at dække behovet. Men vi skal gøre alt, hvad vi kan."

”Derfor bliver vi nødt til at organisere ældreplejen anderledes, hvor alle parter er med på at rykke sig væk fra vores normale ståsted,” siger Torben Hollmann.

Ældreminister Magnus Heunicke har efter opfordring fra FOA inviteret aktører på ældreplejen til topmøde, hvor både de nuværende og kommende udfordringer skal diskuteres. Her kommer udfordringen, med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft nok i fremtiden, til at være en central problemstilling.

”Der ligger et ansvar, både hos FOA, hos arbejdsgiverne og hos politikerne på Christiansborg, for at løse udfordringen. Men det ligger også hos samfundet, hvor vi skal være sammen om at tale uddannelserne og faget op, så flere i fremtiden søger ind.”

”Vi kommer fra FOAs side til topmødet med konkrete bud på, hvad en reform af ældreplejen skal indeholde,” siger Torben Hollmann.

Kontakt

Sektorformand Torben Klitmøller Hollmann, telefon: 23 26 75 79

Hent billede i høj opløsning