Pressemeddelelse

Store forskelle i normering på plejehjem

En helt ny undersøgelse fra VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd afslører, at personalenormeringen på det enkelte plejehjem tilsyneladende er helt tilfældig.

  • På nattevagter kan personalenormeringen variere med mere end 400 pct., nemlig fra 8 beboere pr. medarbejder til 41 beboere pr. medarbejder både hverdag og weekend
  • På aftenvagter er forskellen mere end 300 pct., nemlig fra 2,7 beboere til 11 beboere pr. medarbejder i hverdagene
  • Og på dagvagter er forskellen 200 pct., nemlig fra 1,4 beboere til 4,2 beboere pr. medarbejder i hverdagene
  • De store forskelle i normeringer kan kun i meget begrænset omfang forklares af forskelle i beboersammensætning.

Det er Ældre Sagen og FOA, der har bedt VIVE sammenligne resultaterne fra en lignende undersøgelse i 2017 med den nye undersøgelse fra 2019.

Det er første gang, at vi nu har dokumentation for, hvordan personalenormeringerne på landets plejehjem har udviklet sig.

Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup er vred:

- Vi har fået bekræftet vores bange anelser. En så markant form for ulighed er ikke værdigt i et velfærdssamfund. Tværtimod. Den er beviset på, at plejehjemsområdet har brug for et 360 graders eftersyn.
- Vi kræver nationale standarder, som gør, at plejen er ens uanset, hvor vi bor. Folk skal føle, at de har noget at holde sig til. Det har de ikke i øjeblikket. Og det skal ikke være vores postnummer eller tilfældigheder, der afgør, hvilken hjælp og omsorg, vi kan få, siger Ældre Sagens direktør, Bjarne Hastrup.

I FOA er formand for Social-og Sundhedssektoren, Torben Klitmøller Hollmann heller ikke overrasket.

- Der er sket en udvikling over de seneste år, hvor ældre borgere skal blive længere i eget hjem, inden de kan komme på plejecenter. Det betyder, at beboerne på plejecentrene har langt mere behov for pleje, omsorg og egentlig sygepleje end førhen. Der er tale om langt mere udfordrede borgere end tidligere, som ofte er ramt af flere sygdomme samtidig og det kræver, at man normeringsmæssigt er nok til de mange opgaver, siger han.

Fakta om undersøgelsen:

  • Antallet af plejehjem var på undersøgelsestidspunktet 915.
  • Spørgeskemaet blev udsendt elektronisk til lederne af plejehjemmene i efteråret 2019.
  • Der blev opnået samlet besvarelse på 48 pct. Bortfaldsanalysen viser, at undersøgelsen som helhed er repræsentativ.

Undersøgelsen kan læses her

 

 

Kontakt

Sektorformand Torben Klitmøller Hollmann, telefon: 23 26 75 79

Hent billede i høj opløsning