Pressemeddelelse

Kæmpe sejr: COVID-19 anerkendes som arbejdsskade

I en ny vejledning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring anerkendes corona-virus som en arbejdsskade og målgruppen for anerkendelse udvides. Vigtigt, at medarbejdere ikke også skal frygte for manglende erstatning i en i forvejen svær situation, mener FOA-formand Mona Striib.

Ansatte i blandt andet ældreplejen, på sygehuse og i daginstitutioner kan fremover få anerkendt COVID-19 som arbejdsskade.

Det sker som følge af en ny vejledning af Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES), som netop har været i høring hos politikerne på Christiansborg.

"Jeg er meget tilfreds med, at der er blevet lyttet til FOAs bekymringer og at det nu er tydeliggjort, at man som ansat kan få anerkendt corona-virus som arbejdsskade. Som frontpersonale er du hver dag udsat for smittefare, og det er kun rimeligt, at du ikke også skal bekymre dig om ikke at kunne få anerkendt din arbejdsskade," siger forbundsformand i FOA Mona Striib.

Med vejledningen åbnes der også op for, at andre faggrupper end sundhedspersonale kan få anerkendt deres arbejdsskader som følge af COVID-19.

"Som dagplejer, pædagogmedhjælper, parkeringsvagt eller kassemedarbejder er du også udsat for smitte gennem arbejdet med mennesker," siger Mona Striib.
Samtidig er dokumentationskravene til de, der er blevet syge af corona-virusset, blevet lempet.

"Hvor man før skulle henvise specifikt til, hvilken situation man var blevet smittet i, er det nu muligt at sandsynliggøre en smittefare ved at beskrive sit arbejde og den kontakt, man har med borgerne."

"Og så er det også positivt, at der ikke er krav om en positiv test - noget vi ved, man som smittet ikke er garanteret adgang til," siger Mona Striib.

Vejledningen er første skridt til at sikre nuværende og fremtidige corona-smittede ansatte. Det skal følges op med en praksis, som rent faktisk anerkender tilfældene, mener hun.

"Det er tomme ord, hvis ikke vejledningens ordlyd følges i sagsbehandlingen. Jeg forventer, at alle tilfælde af arbejdsskadesager som følge af COVID-19 anerkendes," siger Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning