FOA om reformfumleri: Ved regeringen, hvad den vil?

Det er godt, at DF og regeringen har valgt at sætte sig bedre ind i sagerne, inden de reformerer det specialiserede socialområde, mener FOA, men skidt, at de kaster så vigtigt et område ud i usikkerhed.

Regeringen og Dansk Folkeparti har her til formiddag aftalt at skyde den del af sundhedsreformen, der handler om det specialiserede sundhedsområde, til hjørne. Først er det nødvendigt at undersøge, hvordan området bedst videreføres, når regionerne - hvis regeringens sundhedsreform bliver gennemført - bliver nedlagt. I dag er der ca. 64 institutioner med specialiserede tilbud fordelt over de fem regioner. Undersøgelsen skal være på plads, før der tages stilling til, hvor disse tilbud fremover skal placeres.
 
"Vi er selvfølgelig glade for, at forhandlerne har erkendt, at de ikke ved nok om området til på nuværende tidspunkt at beslutte, hvad de vil. Men det er altså også bekymrende, at så mange ansatte, brugere og pårørende på den måde skal leve i uvished, indtil engang efter et valg, hvor en sundhedsreform måske og måske ikke, bliver gennemført," siger Mogens Bech Madsen, FOAs sektorformand for det pædagogiske område.
 
Knap 1.000 børn og unge og godt 3.500 voksne enten bor i en af de specialiserede institutioner eller kommer der dagligt. Brugerne kan eksempelvis være svært hjerneskadede, døvblinde, udviklingshæmmede eller borgere med svær autisme.
 
"Vi taler om nogle af de mest sårbare borgere i Danmark. Jeg synes, at man behandler dem stedmoderligt, når man på den måde bare lader dem leve i uvished, mens man diskuterer resten af sundhedsområdets fremtid," mener Mogens Bech Madsen.
 
FOA mener, at delaftalen understreger den vilkårlighed, der generelt kendetegner regeringens forslag til en sundhedsreform.
 
"Der er såmænd ting nok at tage fat på i sundhedsvæsenet i dag. Vi er presset helt i bund på grund af nedskæringer og uigennemtænkte såkaldte effektiviseringer, men i stedet har regeringen lanceret en masse strukturændringer, som kaster hele området ud i endnu mere turbulens," understreger Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand for social og sundhedsområdet i FOA.
 
"Måske bør regeringen lære af dagens kloge beslutning, og sætte hele sundhedsreformen på pause, indtil man har sat sig lidt bedre ind i de mange vigtige problemstillinger, vi til dagligt knokler med ude i virkeligheden."

 
 

Kontakt

Mogens Bech Madsen, telefon: 40 20 51 85

Hent billede i høj opløsning

Kontakt

Sektorformand Torben Klitmøller Hollmann, telefon: 23 26 75 79

Hent billede i høj opløsning