Pressemeddelelse

Løkkes sundhedsreform er en falsk løsning på et ægte problem

Sundhedssystemet har brug for reelle investeringer og fokus på faglighed, ikke en forhastet og uigennemtænkt strukturreform, mener FOAs formand Mona Striib.

”Det skorter ikke på problemer at tage fat på i sundhedsvæsenet. Statsministeren sagde det selv, da han præsenterede reformen her til formiddag: Vi mangler varme hænder, ventetiderne er for lange. Systemet er presset i bund. Derfor er det dobbelt trist, at forhandlerne, i stedet for at tage fat på de problemer, har valgt at kaste energi og penge ind i at lukke regionerne og omstrukturere sektoren, ” siger FOAs formand Mona Striib. FOA repræsenterer den suverænt største personalegruppe på sundhedsområdet med omkring 100.000 social- og sundhedsmedarbejdere.

Regeringen og DF har i slutspurten af forhandlingerne valgt at polstre den såkaldte ”nærhedspulje”, der skal finansiere dele af reformen, med 2.5 milliarder kroner, så den kommer op på 8.5 milliarder. Men den forhøjelse imponerer ikke FOAs formand.

”Guderne skal vide, at området fattes penge. Årtier med endeløse såkaldte effektiviseringer og produktivitetskrav har sat sine spor. Men finansieringen af reformen har fra starten været uigennemskuelig og usikker. En sundhedsøkonom kaldte øvelsen ”tænk på et tal” og de 2,5 milliarder kroner, de nu har lagt til, virker også rigeligt luftige. Fakta er, at reformen, som den står nu, er underfinansieret. Og det er et problem,” siger Mona Striib.

Reformudspillet indebærer, at ansvaret flyttes fra regioner til stat og kommuner, mens de fem regionsråd nedlægges. I stedet skal der oprettes 21 nye sundhedsfællesskaber. Og samtidig oprettes der et nyt stærkt statsligt styringsorgan under Sundhedsministeriet.

”Desværre virker hele reformforslaget mere motiveret af en politisk trang til ændre strukturer, end af en analyse af de faktiske behov i sundhedssystemet. Så sent som i går droppede parterne at gøre noget ved det specialiserede socialområde, udtrykkeligt fordi, de ikke vidste nok om, hvad konsekvenserne af at nedlægge regionerne vil være. Det er altså en lille smule skræmmende,” mener Mona Striib.

FOA er meget enig i ambitionen om at styrke det nære sundhedsvæsen. Forbundet arbejder for, at langt flere opgaver skal løses i et tæt samspil mellem borgerne og medarbejderne, der arbejder i det nære sundhedsvæsen. Men Mona Striib mener ikke, at det bliver resultatet af det forslag, der i dag er fremlagt.

”Forudsætningen for at styrke og udvikle det nære sundhedsvæsen er, at vi kan tiltrække folk til området. Allerede nu har over 70 procent af kommunerne svært ved at rekruttere uddannet social- og sundhedspersonale. Det er et problem, regeringen og DF ikke løser.Vi har i stedet brug for en faglighedsreform, hvor alle personalegrupper får deres kompetencer sat i spil. Det er vejen frem for sundhedsvæsenet.” siger Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning