Pressemeddelelse

FOA: Valget skal handle om danskernes hverdag

Lad valget handle om de ting, der faktisk flytter danskernes hverdag, opfordrer FOA. Velfærden og uligheden bør være valgets vigtigste emner.

Danskerne skal til folketingsvalg 5. juni, og det er ikke et øjeblik for tidligt, hvis man spørger FOAs formand Mona Striib.

"Folketingsvalget bliver meget afgørende for den offentlige sektor og for vores fælles velfærd. Skal vi udvikle vores velfærd? Eller vil det fortsætte med effektiviseringskrav, besparelser, to-procents-krav, omprioritereringsbidrag og endnu mere, og dermed en begyndende afvikling af det fundament, som den fælles velfærd står på," spørger Mona Striib.

FOA vil op til valget forsøge at sætte velfærden i hverdagen og vilkårene på arbejdspladserne i fokus. FOA har gennem en række medlemsanalyser afdækket et billede af, hvad der betyder mest for FOAs medlemmer og dermed velfærdens kernemedarbejdere.

"Medlemmernes meldinger har været deprimerende klare:  De fortæller om en hverdag, hvor de går hjem med oplevelsen af ikke at kunne levere det, der er behov for. Mange bliver nødt til at slukke for den faglighed, de er uddannet til. Det påvirker både det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Og grænsen er ved at være nået," fortæller Mona Striib.

"Flere arbejdspladser fortæller, at kerneopgaverne kun løftes med hjælp fra frivillige. Det er i dag mere reglen end undtagelsen, at nattevagter på plejecentre arbejder alene. Der er alt for få voksne til at tage sig af børnene i institutionerne. Og på hospitalerne har mængden af opgaver for år tilbage oversteget, hvad medarbejderne kan overkomme. Vi har brug for en ny kurs" mener Mona Striib.

FOAs formand pointerer, at det ikke handler om en kamp mellem offentlig og privat:

"Det private og det offentlige arbejdsmarked er hinandens forudsætninger. Det skal vi forstå, før det går helt galt. Gode uddannelser, ordentlig pasning af vores børn og anstændig pleje for vores ældre er jo forudsætningerne for et effektivt og velfungerende privat arbejdsmarked," mener Mona Striib.

Mona Striib peger også på den stigende ulighed som et centralt emne i valgkampen:

"Vi har 64.500 fattige børn i Danmark. I smørhullet Danmark. Trygheden i samfundet krakelerer. Flere og flere borgere er bekymret for fremtidens velfærd. Sammenhængskraften forsvinder når uligheden stiger. Siden 2009 har vi oplevet en sparekurs, som har ramt de mest udsatte i vores samfund. Krisen er overstået, og vi har igen vækst i samfundet, men det har desværre ikke rykket ved nedskæringspolitikken. Det skal vi også tale en del om i valgkampen," siger Mona Striib.

"Og lad så også valgets tale blive et opgør med det fremmedhad, som lige nu spirer i flere politiske partier. Danmark skal fremover fortsat være et åbent samfund, hvor tolerance og respekt er et kendemærke," siger Mona Striib.

Kontakt

Forbundsformand Mona Striib, telefon: 23 41 41 98

Hent billede i høj opløsning