Pressemeddelelse

Besparelser på rengøringen i København er ude af proportioner

Det får store konsekvenser for både medarbejdere og børn og unge på de kommunale institutioner, når Københavns Kommune vil spare næsten 47 millioner kroner på rengøringen i Børn- og Ungeforvaltningen, mener FOA.

Københavns Kommune forventer at kunne spare 46,8 millioner kroner på rengøringsområdet bare i Børne- og Ungdomsforvaltningen gennem effektiviseringer som indførelsen af mikrofiberklude (som blev besluttet tilbage i 2006) og et nyt 'behovsbaseret' rengøringsprogram.

"En besparelse på 47 millioner kroner kommer til at kunne mærkes for både medarbejdere og de børn og unge, der hver dag bruger mange timer i de bygninger, der nu spares på rengøringen i," siger formand for kost og servicesektoren i FOA Pia Heidi Nielsen.

Alligevel påstår Københavns Kommune, at der ikke vil ske serviceforringelser som følge af overgangen til det behovsbaserede rengøringsprogram og det, at man vil spare 20,7 millioner kroner ved at bruge en anden type klud.

"Timerne forsvinder for medarbejderne - op mod 450 medarbejdere er enten varslet ned i tid eller afskediget. Det er timer, som indtil nu er blevet brugt på at sikre den bedst mulige hygiejne og rengøring på skoler og daginstitutionerne i kommunen," siger Pia Heidi Nielsen.

Eksemplet fra København er på mange måder et billede af, hvordan rengøringsområdet bliver set af de mennesker, der styrer budgetterne, mener hun.

"Rengøringspersonalet er blevet en gruppe medarbejdere, man helst ser arbejde på tidspunkter, hvor man ikke risikerer at møde dem. De skal være så fleksible, at de kan ansættes på minuttal, så skemaet kan tilrettelægges mest effektivt. Man skeler ikke til, om medarbejderen er ansat på nok timer til at kunne få dagligdagen til at hænge sammen - det ses tydeligt, når Københavns Kommune i flere tilfælde har varslet medarbejdere ned fra 37 timer til 21 timer; huslejen halveres altså ikke, selvom arbejdstiden gør det."

"Hvis ikke dette syn på medarbejdernes arbejdsvilkår ændres, frygter jeg, at vi ender med et område, hvor medarbejderne bliver en klasse af 'working poor' som vi har set det i Tyskland, hvor mennesker er nødsaget til at have 3-4-5 forskellige jobs for at have penge nok til at brødføde familien," siger Pia Heidi Nielsen.

Besparelserne i Børne- og Ungdomsforvaltningen er bare de første på rengøringsområdet i København. I en businesscase fra Kommunen lægges der op til en samlet besparelse på næsten 100 millioner på rengøringen fra 2020.

Statens Seruminstitut anbefaler i deres retningslinjer, at 'rengøringsopgaver fortjener respekt og ressourcetildeling på linje med pleje- og behandlingsopgaver'.

"Vi har aldrig vidst mere om betydningen af en god hygiejne. Derfor er det paradoksalt, at kommunerne stadig vælger at nedprioritere rengøringsområdet," siger hun.

Kontakt

Sektorformand Pia Heidi Nielsen, telefon: 20 14 93 86

Hent billede i høj opløsning