Pressemeddelelse

FOA klar med krav til OK20

Generelle lønstigninger og bedre balance mellem arbejde og privatliv er blandt hovedkravene fra FOA til de kommende overenskomstforhandlinger.

Kravene til overenskomstforhandlingerne på det private område blev onsdag godkendt i FOAs hovedbestyrelse.

Forhandlingerne, som for alvor går i gang efter nytår skal resultere i en mærkbar lønfremgang for medarbejderne på det private område, mener næstformand i FOA Thomas Enghausen.

”De seneste overenskomstfornyelser på det private område har båret præg af forsigtighed i kølvandet på finanskrisen. Den er overstået, den danske økonomi er kernesund – og det skal lønstigningerne reflektere”, siger næstformand i FOA Thomas Enghausen.

FOA stiller blandt andet krav om at en større del af lønstigningen skal lægges på fritvalgskontoen, så man som medarbejder selv bestemmer, om pengene skal gå til mere i løn, højere pensionsindbetaling eller ferie.

”Fritvalgsordningen giver fleksibilitet for den enkelte til at vælge efter, hvor man er i sit liv,” siger han.

Bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv

Udover løn og pension, ligger en bedre balance mellem arbejdsliv og privatliv højt på listen over krav, som FOAs knap 5.000 medlemmer i blandt andet det private plejeområde og handicapområdet gerne vil have igennem.

”Mange af de områder, hvor FOAs medlemmer arbejder, slås lige nu med mangel på kvalificeret arbejdskraft.”

”Hvis vi skal have de nuværende ansatte til at blive længere i faget og tiltrække nye, skal vi gøre det attraktivt. Det gælder både for lønnen, men i høj grad også muligheden for at kunne få arbejdsliv og privatliv til at hænge sammen,” siger Thomas Enghausen.

Flere skal kunne gå til deres tillidsrepræsentant

Et andet vigtigt krav skal sikre, at alle privatansatte på FOAs områder skal have adgang til en tillidsrepræsentant.

”Det er vigtigt for os, at alle har en, de kan gå til med spørgsmål om blandt andet ansættelsesvilkår. Samtidig skal vi have styrket vilkårene for de tillidsvalgte, så der er tid nok til at udføre sit hverv,” siger Thomas Enghausen.

Læs alle FOAs krav her

Fakta

FOA organiserer knap 5.000 medlemmer i den private sektor.
De er typisk social- og sundhedsassistenter og -hjælpere og handicaphjælpere.
Forhandlingerne for FOAs medlemmer ledes af næstformand Thomas Enghausen.
Tre tillidsrepræsentanter fra private virksomheder deltager i forhandlingerne.

Følg med i overenskomstforhandlingerne på foa.dk/ok20