Pressemeddelelse

FOA: Regeringsudspil om erhvervsuddannelser løser ikke rekrutteringsproblemerne

Der er få positive takter i nyt udspil om erhvervsuddannelser. Der mangler helt grundlæggende tiltag, for at sikre, at flere søger ind på social- og sundhedsuddannelsen, mener FOA.

Regeringen har netop præsenteret deres udspil, som skal få flere til at søge ind på erhvervsuddannelserne.

"Det er positivt, at regeringen giver mulighed for, at man forud for optagelsen på social- og sundhedsuddannelserne kan opkvalificere og forberede sig til uddannelsen i det faglige miljø, som man søge mod," siger forbundssekretær i FOA Joan Prahl.

Det er til gengæld helt i den gale retning, når regeringen foreslår at frisætte uddannelserne.

"Regeringen mener, at mindre partsindflydelse generelt vil øge unges lyst til at søge social- og sundhedsuddannelserne. Det er helt hul i hovedet. Vi er garantien for, at der er en tæt sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse," siger Joan Prahl.

Regeringen forsøger med udspillet at komme rekrutteringsudfordringerne på social- og sundhedsområdet i møde. Men mange af initiativerne er direkte til skade for uddannelserne, mener sektorformand Torben K. Hollmann.

"Regeringen kunne vise ambitioner og indføre praktikpladsgaranti og sikre, at der blev oprettet flere praktikpladser på sygehusene - med udspillet her går desværre i den modsatte retning."

"Der mangler konkrete bud på rekrutteringsudfordringen, der kun bliver større i fremtiden, og de bud, regeringen nævner, gør mere skade end gavn," siger han.

Sektorformanden peger blandt andet på, at den forsøgsordning, regeringen lægger op til, hvor en større del af praktikken på social- og sundhedsuddannelserne skal foregå i kommunerne og mindre i regionerne.

"Praktikken på sygehusene giver eleverne kompetencer, som de ikke kan få i kommunerne. Regeringens forslag stemmer slet ikke overens med, at plejeopgaverne i fremtiden med det nære sundhedsvæsen bliver mere komplekse," siger Torben K. Hollmann.

FOA foreslår tre konkrete tiltag, som vil gøre det mere attraktivt at søge ind på social- og sundhedsuddannelserne:

  • Praktikpladsgaranti: Kommunerne og regionerne skal give en garanti for, at alle kvalificerede ansøgere får en praktikplads. FOA foreslår, at der indgås en aftale, hvor der uddannes mindst 10.000 årligt.
  • Plads til at være under oplæring: Alt for mange på social- og sundhedsuddannelserne opsiges af arbejdsgiver i prøvetiden. Der skal være plads til at være under oplæring og ikke møde krav om 100% arbejdskraft fra første elevdag.
  • Karriereveje: Kommende elever skal kunne se klare karrieremuligheder inden for social- og sundhedsfaget. Det kan vi gøre ved at udvikle anerkendte karriereveje for social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter inden for eksempelvis psykiatrien, demensområdet og rehabilitering.

Kontakt

Forbundssekretær Joan Prahl, telefon: 21 58 84 32

Hent billede i høj opløsning

Kontakt

Sektorformand Torben Klitmøller Hollmann, telefon: 23 26 75 79

Hent billede i høj opløsning