KL og FOA underskriver den sidste store aftale
Foto: Jens-Jørgen Krogh

Pressemeddelelse

Sidste store forlig i OK18: Ekstra lønløft til sosu’er

Både sosu-elever og sosu-ansatte får et markant lønløft i det store OK-delforlig mellem KL og FOA. FOAs sektorformand peger på ,at de ekstra midler betyder højere respekt og anerkendelse for social- og sundhedsansatte.

Lønstigninger på op over 13 procent for social-og sundhedsassistenter og forhøjelser til alle social- og sundhedsansatte.

Det er blandt resultaterne af udmøntningen af de ekstra puljer fra OK18-forhandlingerne, som KL og fagforbundet FOA i dag er blevet enige om. Det er især den særlige rekrutteringspulje, der gør de ekstra lønforhøjelser mulige. Men dertil kommer også puljerne til organisationsforhandlingerne og den særlige pulje til ligeløn. I alt for FOAs områder er der tale om 543,5 millioner kr., som tilføres social- og sundhedsområdet.

Dermed er den sidste store sten ved det dramatiske forhandlingsforløb om OK18 ryddet af vejen.

”Det er et rigtigt godt resultat, som højner respekten og anerkendelsen for fagene, blandt andet gennem en betragtelig lønfremgang for alle. Det er jeg glad for, og også lidt stolt over,” siger Karen Stæhr, sektorformand for Social- og Sundhedssektoren i FOA.

Der mangler varme hænder på ældre- og sundhedsområdet, og en stor del af de nye penge går til at gøre det mere attraktivt at søge ind på social- og sundhedsuddannelserne.

”Situationen er allerede akut i dag, hvor 73 procent af kommunerne, mangler arbejdskraft inden for ældreområdet. Det er rigtig set af kommunerne, at der skal en særlig indsats til nu for at gøre faget og uddannelsen attraktiv og vende udviklingen. Nu gør vi i fællesskab noget ved lønniveauet,” siger Karen Stæhr.

For en sosu-assistent med fire års anciennitet og 37 timer om ugen, vil OK18 konkret betyde 4035 kr. om måneden i slutningen af overenskomstperioden, hvis man tæller pension og tillæg med. Der er i dette eksempel taler om en stigning på mere end 13 procent. Også social- og sundhedshjælpere og de øvrige grupper i sektoren tilgodeses af den nye aftale.

Forliget indebærer også massive lønstigninger for elever på sosu-assistent og hjælper-uddannelserne. På første år ligger lønstigningerne på mellem 14 og 19 procent, når aftalen er slået helt igennem.

”Resultatet her vil helt givet være med til at tiltrække mennesker til området og dermed sikre et ordentligt liv for mange plejetrængende borgere, og desuden være med til forebygge, at uligheden i sundheden stiger yderligere,” mener Karen Stæhr.

Hun peger på, at det er afgørende, at det nye forlig også følges op af ekstra uddannelsespladser på området:

”Det er ikke nok, at området bliver mere attraktivt. KL og FOA er også enige om, at vi med regeringens hjælp skal øge antallet af uddannelsespladser, så en aftale rækker pænt ud i fremtiden, først og fremmest af hensyn til et stigende antal plejetrængende borgere.