Bred aftale giver nye penge til uddannelse

En ny trepartsaftale med udmøntning af milliarder vil betyde flere uddannelsespladser og bedre elevforhold. FOA er ”rigtig godt tilfreds”.

”Jeg var ikke for optimistisk, da vi startede – men det er endt, så jeg efterhånden er både glad og rigtig godt tilfreds.”
 
Sådan kommenterer FOA-formand Mona Striib den nye trepartsaftale om de såkaldte AUB-midler (Arbejdsgivernes Uddannelses Bidrag). Aftalen poster nu flere milliarder kroner ud i uddannelse og rekruttering.

”Pengene er indbetalt af arbejdsgiverne til uddannelse – og de sendes nu igen ud til uddannelses-projekter, til flere pladser, til mere kvalitet og bedre forhold for elever og studerende – også for eleverne på FOAs fagområder. Det er meget tilfredsstillende. Der har været mange røster fremme om, at pengene bare skulle sendes tilbage til arbejdsgiverne for at hjælpe på likviditeten efter coronakrisen. Nu investeres de i uddannelse, så vi i fællesskab fremover vil stå klart stærkere rustet til at komme ud af både denne og de næste kriser,” siger Mona Striib. 

Der har ligget op mod 6,1 milliarder kroner i AUB-fonden.

Fra den nye aftale kan nævnes:

  • Der oprettes allerede i 2020 ekstraordinære pladser på en lang række uddannelser.
  • Der er vedtaget en pulje specifikt til det offentlige område for velfærd og service, for eksempel social- og sundhedsuddannelserne.
  • Der er flere rekrutterings-initiativer i aftalen.
  • Der afsættes midler til kvalitet og nyt udstyr i uddannelserne med skolepraktik.
  • Der er penge til ekstraordinære puljer, som lønmodtagere og arbejdsgiver i fælleskab skal udmønte.

”Og så har vi i FOA fået et par små landvindinger. Vi får en aftale om refusion af pension til eleverne på vores fagområder, hvis vi indgår OK-aftale herom, og der er også afsat et mindre beløb på 10 millioner kroner, så social- og sundhedselever kan afvikle ferie f.eks. i starten af deres hovedforløb. I dag er det sket uden indkomst,” siger Mona Striib.

Hvor mange penge, af de opsparede midler, der anvendes, kan ikke siges med eksakt sikkerhed i dag. Beskæftigelsesministeriet opgør aftalen til 5,4 milliarder kroner.  Men beløbet afhænger også af, hvor stor søgningen er til de ekstraordinære pladser, der nu oprettes.

”Men jeg er ikke bleg for at kalde aftalen en solid indsprøjtning til området. Det har vi savnet. Og det er faktisk et positivt udkomme af corona-krisen, der betød at alt dette her skulle gå lidt stærkt,” siger Mona Striib.