Hvis vi slækker på krav til udrykningstid, bliver små byer hårdt ramt

Det er en helt central del af danskernes sikkerhed, at brandkøretøjerne skal rykke ud fra brandstationerne, senest fem minutter efter alarmen har lydt. Det krav er nu på vej mod at blive droppet.

Forsvarsminister Troels Lund Poulsen (V) har bedt Forsvarsministeriet og Beredskabsstyrelsen om at se på en afskaffelse af kravet »i den nærmeste fremtid«.

I mine 20 år som både fuldtidsbrandmand og deltidsbrandmand har jeg set, hvordan ildebrande har udviklet sig, og jeg har med egne øjne set, hvor stor en rolle tidsfaktoren spillede. Tid er en altafgørende faktor ved de fleste hændelser, og derfor er det også helt afgørende, at indsatsen påbegyndes så hurtigt som muligt.

En afskaffelse af fem minutters afgangskravet vil være en risikabel affære. For befolkningen, for forsikringsselskaberne og ikke mindst for de mennesker, som er så uheldige at være udsat for en hændelse, hvor beredskaberne skal yde en afgørende hjælp. I værste fald kan det betyde forskellen mellem liv og død.

I 2022 kørte de kommunale redningsberedskabet til 1.800 færdselsuheld. Rapporten ”Redningsberedskabet i tal 2022” viser, at der var en responstid på 8,07 minutter (tiden fra alarmering til ankomst til skadestedet) i forhold til trafikulykker. Det er det højeste, den har været i fem år. 19 pct. var fremme mellem 10-15 minutter fra alarmeringen. Samlet set var 25 pct. fremme efter 10 minutter. De første 10 minutter efter en ulykke har afgørende betydning for, hvor alvorligt et traume de involverede ender med at have, eller hvor meget en brand når at udvikle sig.

Det løser ikke problemerne at afskaffe afgangstiderne eller forlænge dem. Tværtimod. I min tid som brandmand og fagligt aktiv har jeg alt for ofte set, at den risikobaserede dimensionering blev besluttet ud fra, hvad der var muligt. Både operativt og økonomisk.

Langt de fleste beredskaber i storbyerne vil kunne bevare udrykningstiderne, mens brandstationerne i små byer bemandet med deltidsbrandfolk vil betale prisen. Vi bør som samfund sørge for, at alle borgere får hurtig, kvalificeret og faglig hjælp, når ulykken er ude. Også dem i Udkantsdanmark.

Det eneste, en forlænget afgangstid løser, er, at flere kan være deltidsbrandmænd. Uanset hvad, så betyder det, at der går længere tid, før borgere får hjælp, og derved vil skaderne ved brand og ulykker blive endnu større.

I stedet for at slække på kravene er løsningen, at kommunerne tænker i andre måder at organisere deres beredskaber på, hvis de ikke kan sikre, at første sprøjte afgår inden for få minutter. Vi skal ikke stille borgerne i de små byer dårligere, blot fordi deres nuværende beredskaber ikke er i stand til at overholde et fem minutters afgangskrav.

Vi skal i stedet sikre, at alle borgere får hurtig, kvalificeret og faglig hjælp, når ulykken er ude. Og det gør man bedst ved, at brandmænd er på vagt og dermed kan køre til indsats som deres primære arbejde. Ikke ved at de kommer hjemmefra eller fra deres job. Vi har ikke tid til at vente på, at deltidsfolk skal komme endnu længere fra.

Bragt i Jyllands-Posten, den 14. juni 2024