FOA og 3F: Giv ambulancepersonalet adgang til relevant patientinformation

I dag har ambulancebehandlere og paramedicinere ikke adgang til patienternes medicinoplysninger. Det kan være livsfarligt for patienterne, særligt de akut syge, skriver Flemming Overgaard og Thomas Brücker.

Forestil dig følgende situation: En ambulance kommer ud til en 75-årig kvinde, der ikke er ved bevidsthed. Hun bor sammen med sin demente mand. Han kan kun fortælle hendes personnummer, intet andet.

Kvinden er i behandling med blodfortyndende medicin, hvilket kan være en bekræftende indikator på, at hun har fået en hjerneblødning.

Som det er i dag, så er ambulancepersonalet nødt til at få den slags informationer gennem patienterne eller de pårørende. Alternativet er at kontakte læge eller sygeplejerske. Det giver selvsagt problemer, hvis situationen er akut.

I dag har ambulancebehandlere og paramedicinere ikke adgang til en række relevante og kritiske patientoplysninger. Det vil sige, når ambulancen kommer ud til akut syge patienter, så har de ikke den nødvendige viden om medicin eller om kroniske sygdomme, alvorlige psykiske lidelser, når de skal påbegynde behandlingen. 

De bør således have den samme adgang til relevante og kritiske patientoplysninger, som andre autoriserede sundhedspersoner har. Det gælder for eksempel for sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter. 

Sund fornuft i et presset sundhedsvæsen
Set med vores øjne, så står argumenterne i kø for at give ambulancebehandlere og paramedicinere adgang til Det Fælles Medicinkort.

Det handler både om bedre patientsikkerhed præhospitalt, om en mere effektiv behandling, om at skabe bedre sammenhæng og om at få mindre bureaukratiske arbejdsgange.

Information om, hvilken medicin patienter tager, vil hjælpe ambulancepersonalet med at igangsætte den rigtige behandling på stedet. Ambulancepersonalet kan spare vigtig tid, hvis oplysninger om patienterne kan hentes via Det Fælles Medicinkort allerede, når ambulancepersonalet er på vej ud til patienten, og de kan komme hurtigere i gang med at give den rette behandling.

Dermed sikrer man både patienterne et bedre resultat, og man sparer sundhedsvæsenet for penge. I et presset sundhedsvæsen giver det god mening at spare arbejdsgange, samt at aflaste læger og sygeplejersker. 

Folketinget behandlede i februar et beslutningsforslag fra Liberal Alliance om at give ambulancebehandlere og paramedicinere adgang til sundhedsdata.

Alle partiernes sundhedsordførere bakkede op om, at det var en god ide at give autoriseret ambulancepersonale adgang til Det Fælles Medicinkort, men sagen ligger stadig stille.

Så kære sundhedsordfører, data redder liv, så hvornår gør I forslaget til virkelighed?

Bragt i Altinget, den 14. juni 2024