FOA: Dagplejen skal have del i Venstres milliard til daginstitutioner

Venstres formand vil sætte en ekstra milliard af til bedre fysiske rammer i landets daginstitutioner. Men også dagplejen bør få del i midlerne, skriver Kim Henriksen.

"Børnene brokker sig ikke. Men jeg mener ikke, vi kan være det bekendt."

Han lød determineret, Troels Lund Poulsen (V), da han på Venstres Landsmøde tiltrådte som partiformand og under sin første formandstale oplistede og udfoldede en række af sine visioner. En af dem lyder, at der skal sættes "en ekstra milliard af til daginstitutioner."

De er nemlig nedslidte i sådan en grad, at han faktisk undrer sig over, at vi afleverer vores børn der, lød det i talen, der blandt andet nævnte "dårlige lofter og faldefærdige badeværelser" som eksempler på noget af det, både børn og medarbejdere dagligt må affinde sig med.

Ingen kan være tjent med at skulle have en hverdag i ramponerede rammer. Så naturligvis skal der ske en ordentlig vedligeholdelse af dagtilbuddenes fysiske rammer.

Men selv om omtrent hvert tredje barn, som går i et kommunalt dagtilbud, går i dagpleje, er der fra politisk hold en tendens til at glemme vilkårene for dagplejens børn.

Et godt eksempel på det er, at aftalen om minimumsnormeringer ikke gælder for dagplejen. Derfor kan der stadig her være fem børn per voksen, mens andre nul til to-årige højst må være tre om at dele en voksen.

Jeg frygter lidt, det sker igen her. I sin tale nævnte Troels Lund Poulsen nemlig kun daginstitutioner. En betegnelse, som ret beset kun omfatter vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner.

Husk dagplejen
Så – husk nu dagplejen. På sin vis burde den stå først, hvis man forholder sig til resultatet af en omfattende undersøgelse om 'Kvalitet i dagtilbud', som Danmarks Evalueringsinstitut og Vive udgav i fjor.

Helt generelt – og ganske bekymrende – viste undersøgelsen, at kvaliteten i næsten hvert andet dagtilbud var af "utilstrækkelig kvalitet." Det er slet ikke godt nok.

Især de fysiske rammer i dagplejen stikker i undersøgelsen ud som nogle, der skal forbedres. Helt konkret vurderes de fysiske omgivelser at være af utilstrækkelig kvalitet i seks ud af ti tilfælde. Samtidig vurderes cirka én ud af 20 at have fysiske omgivelser af decideret ringe kvalitet.

Mange dagplejere er ellers imponerende kreative, når det handler om indretning af alt fra pusleplads og garderobe til legerum og spiseområde i deres hjem – og de går højt op i børnenes sikkerhed.

Men af undersøgelsen kan vi se, at der er behov for at sikre, at alle får løftet kvaliteten.

At dagplejerne får indrettet særlige legeområder, som enten inviterer til leg eller til ro og fordybelse. Som giver mulighed for fysisk udfoldelse. Både inde og ude.

De fysiske omgivelser er en del af børnenes læringsmiljø og præger på den måde børnenes udvikling.

Jeg håber inderligt, at der lige nu bliver arbejdet hårdt på at finde den ekstra milliard, som Troels Lund Poulsen har udpeget som en af sine mærkesager.

Økonomien er stærk nok til det. Og bliver der afsat en milliard til at forbedre de fysiske rammer, som børn hver dag opholder sig i, skal børnene i dagplejen også tilgodeses. Andet mener jeg ikke, vi kan være bekendt.

Bragt i Altinget, den 12. juni 2024