Seniorpensionen er en succeshistorie - bevar den for de nedslidte

Regeringen lægger op til at forringe seniorpensionen, men det vil ramme skævt og være stik mod de seneste års politiske løfter om en værdig tilbagetrækning.

De har smerter i ryggen. De har gigt i kroppen. De har haft de hårdeste arbejdsliv og har den korteste uddannelse af falde tilbage på. De har primært baggrund i 3F og FOA’s a-kasser, og tre ud af fire har grundskole og erhvervsskole som den længst fuldførte uddannelse.

For dem er seniorpensionen et nødvendigt og et velfortjent otium.

Derfor er det også noget af en mavepuster for de mange nedslidte, der ønskede sig en seniorpension, at SVM-regeringen lægger op til at forringe ordningen. De foreslåede forringelser står til at ramme 10.000 nedslidte danskere, der har taget deres tørn. Det er bunduretfærdigt.

Forringelse går mod politiske løfter
Regeringen vurderer, at kun 12 procent af dem, der mister retten til seniorpension, kommer i beskæftigelse. Resten risikerer at skulle cirkle rundt i beskæftigelsessystemet med langstrakte afklaringsforløb de sidste år på arbejdsmarkedet.

Ikke nok med det. Ufaglærte og faglærte lever i gennemsnit kortere. De har derfor udsigt til flere år på arbejdsmarkedet og færre år på pension, end deres kollegaer med lange uddannelser har.

Den foreslåede forringelse er derfor skæv. Den er tarvelig, og den er stik mod de seneste års politiske løfter om en værdig tilbagetrækning for de mest nedslidte.

Vores fælles opfordring til regeringen er derfor at skrotte de foreslåede forringelser af seniorpensionen. Brug treparten til at finde en samlet løsning, hvor nedslidte bliver behandlet ordentligt og ikke bliver tabt mellem førtidspension, seniorpension og tidlig pension - og invester i forebyggelse, sporskifte og revalidering, så flere kan blive længere på arbejdsmarkedet.