Stormfloden afslørede det danske beredskabs sårbarhed

For nyligt blev Danmark ramt af en historisk kraftig stormflod, der efterlod skader overalt på de danske kyster. Skader der har haft alvorlige følger for både private og for fællesskabet.

Overalt var beredskabet i arbejde, men desværre stod det igen klart, at så voldsomme klimahændelser, som denne stormflod, udfordrede vores danske beredskab til det yderste.

Vi har som borgere en klar forventning til, at vores beredskab er i stand til at hjælpe, når vandet kommer, hvad enten det kommer for oven, fra neden eller fra havet. I den aktuelle situation kom det fra alle retninger, især fra havet, og indsatsen for at stoppe vandet viste med al tydelighed, at beredskabet flere steder var meget udfordrede.

I Danmark er det kun omkring 1500 ud af 9000 brandfolk, der har redningsarbejde som deres hovedbeskæftigelse. Resten er enten frivillige, eller kommer når de bliver tilkaldt, men har ellers et helt andet job.

Disse vilde hændelser, som sagkundskaben siger, at vi kan forvente os flere af, viser med al ønskelig tydelighed, at der er behov for at sikre, at langt flere af vores brandfolk har det som deres fuldtidsjob at træde til, når katastrofen indtræder. De viser også, at det er nødvendigt med mere uddannelse og flere realistiske øvelser, hvis vi skal kunne løse opgaverne i fremtiden. Det er et krav, som kan være svært at stille til frivillige og tilkaldebrandfolk.

Derfor mener FOA, at der skal turbo på arbejdet med at udvikle en erhvervsuddannelse, der løfter niveauet hos landets brandfolk, og også sikrer, at flere kan have jobbet som deres hovederhverv.

Lykkeligvis lader det til, at den seneste 100-årshændelse også har blæst vinduerne op på Christiansborg. Det viser udmeldinger fra flere partiers beredskabsordførere om at sikre flere kompetencer til landets brandfolk. Nu gælder det bare om at holde fast i de gode intentioner. Det vil vi i FOA arbejde på at holde politikerne fast på.

Bragt i Avisen Danmark, den 17. november 2023