Pas på børnene i dagplejen - og dagplejen

Kaotisk dagplejeforløb er et trist eksempel på, hvorfor alarmklokkerne bør ringe i pladsanvisninger landet over. Ellers fortsætter dagplejen, som ellers er det dagtilbud, der scorer højest på forældretilfredshed, med at skrumpe.

En dagplejekarrusel. Sådan beskrev Fyens Stiftstidende tirsdag et forløb, hvor den toårige Sofia My igennem halvandet blev flyttet rundt mellem fem forskellige dagplejere I Odense Kommune. Et forløb, som ligger milevidt fra, hvad dagplejen almindeligvis er kendetegnet ved. Nemlig tryghed, en lille, kendt børnegruppe og den ene og samme voksne. I stedet beretter forældrene om en pige, som er blevet præsenteret for en skov af nye ansigter. Og historien går i hjertet på enhver, der måtte læse den. For sådan et forløb skal intet barn igennem.

I artiklen peger dagplejechefen i Odense Kommune på, at det er svært at forudse, hvor længe en dagplejer bliver i faget, og at et problem er, at flere dagplejere nærmer sig pensionsalderen. Det sidste er en udfordring, som gælder på landsplan. I FOA organiserer vi dagplejerne og vores fremskrivninger viser, at vi kommer til at mangle omkring 5000 dagplejere frem mod 2030, fordi børnetallet stiger, samtidig med, at 3400 dagplejere når pensionsalderen.

Arbejdsgiverne må tage opgaven med at rekruttere flere dagplejere alvorligt, og desværre er min erfaring, at indsatsen mange steder ligger på et lille sted. Fordi det er nemmere for kommunerne at skrue op og ned for, hvor mange børn de placerer i en vuggestue, end det er at skaffe nye dagplejere.

Sagen er bare, at dagplejen er et virkelig populært dagtilbud. Faktisk er det en klar topscorer og ligger således over både vuggestuer, børnehaver og integrerede institutioner på forældretilfredshed i en undersøgelse, som Indenrigs- og Sundhedsministeriets Benchmarking-enhed har gennemført. Derfor er det også så afgørende, at det er et tilbud, som forældre fortsat har mulighed for at vælge til deres barn. At vi værner om dagplejen.

I dag er det omtrent hvert tredje 0-2-årige barn, som er indskrevet i et kommunalt dagtilbud, som er i dagpleje. På landsplan taler vi om små 30.000 børn. Men indenfor det seneste tiår er dagplejen mere end halveret, fordi kommuner i stor stil har satset på såkaldte mammutinstitutioner til hundredvis af børn frem for dagplejerne og deres små børnegrupper. Det er en udvikling, vi skal have vendt.

Vi har i FOA en række forslag til, hvordan kommunerne kan gøre det mere attraktivt at blive dagplejer og dermed rekruttere flere. Forslagene deler vi gerne med politikere og pladsanvisninger. Ikke mindst med et stigende børnetal forude er der behov for at værne om dagplejen og den fine, trygge ramme, dagplejen normalt udgør for dens børn.

Bragt i Fyens Stiftstidende, den 27. marts 2023