FOA i opråb til regeringen: Hold hånden under kommunernes økonomi

Hvis de kommunale budgetforhandlinger ender med store besparelser, bør regeringen træde til for at hjælpe kommunerne og undgå afskedigelser af personale, skriver Mona Striib.

Det er bekymrende at følge de budgetforhandlinger, der netop nu er i gang i kommunerne. 

Vi får hele tiden dystre meldinger om nedskæringer og besparelser, og seneste melding fra Kommunernes Landsforening er, at de uden kompensation for de stigende udgifter kommer til at spare på personale.

Økonomien skal følge befolkningsudviklingen. Så simpelt kan det siges – og det er blevet sagt. Men det gør den ikke. 

Besparelserne rammer antallet af medarbejdere 
Når priserne stiger i det tempo, vi oplever nu, skal kommunerne finde 1,4 milliarder kroner i besparelser alene i år.  

Det er mere, end kommunerne samlet fik i kompensation for det stigende antal borgere ved budgetaftalen for 2022. Det vil altså sige, at der er færre kroner per borger i år, end der var sidste år.

Konsekvenserne? Ja, de er åbenlyse. Det betyder dårligere service, for der er ikke andet at spare på end antallet af medarbejdere. Antallet af social- og sundhedshjælpere- og assistenter, antallet af medarbejdere i socialpsykiatrien, i rengøringen og så videre. 

Det ser i forvejen katastrofalt ud. Manglen på personale er massiv og bliver blot en endnu større udfordring de kommende år. De 1,4 milliarder kroner, som kommunerne mangler, svarer i runde tal til 3.300 social- og sundhedsassistenter. 

Det kræver en hurtig og målrettet indsats fra regeringen og finansministeren.  

Servicerammen skal udvides med 1,4 milliarder kroner, og kommunerne skal have lov til at aktivere den likviditet, der i løbet af det seneste årti er vokset eksplosivt.  

De kommuner, der ikke kan finansiere udgiftsstigningen med kassetræk, skal have mulighed for at finansiere de ekstra udgifter på anden vis. Det er for os at se en tvungen opgave. 

Bragt i Altinget, den 20. september 2022