Lad os få et nationalt kompromis om ældreplejen

Danmark har brug for en styrket og forbedret ældrepleje. Mange års såkaldte effektiviseringer og rullende nedskæringer har efterladt et nedslidt område, der nogle steder er reduceret til at køre på fælgene.

Det blev endnu engang understreget, da TV2 i sidste uge bragte en dokumentar, der viser helt uacceptable og uværdige forhold på et plejehjem i Køge. Udsendelsen, der viste grove svigt af svækkede ældre og en forrået kultur blandt nogle ansatte, der ser ældre som opgaver, snarere end som mennesker med individuelle ønsker og behov.

Det er dybt skuffende, at der så få år efter skandalerne i Østjylland med Else og Niels dukker nye grove sager op. Har vi intet lært? Hvad er der galt med systemet? Hvor er borgmesteren, kommunalbestyrelsen, embedsmændene og Christiansborg henne?

Hver dag går tusindvis af plejehjemsansatte på arbejde for at drage omsorg for vores ældre. Ansatte som uanset deres gode intentioner ofte ikke har mulighed for at levere den pleje og omsorg ældre fortjener. Og desværre er der også her, som i andre brancher, brodne kar. Der er behov for handling på området. At tiden med snak er ovre.

Ældre Sagen OG FOA har sammen med andre repræsentanter for ældre, pårørende og medarbejdere på området, gennem to ældretopmøder og et seriøst arbejde i sundheds- og ældreministeriets rådgivende panel om en ny ældrelov identificeret en retning for fremtidens ældreomsorg. Her ligger et grundlag for en fælles politisk aftale. Arbejdet er lige til at tage fat på. Det er blot om at komme i gang.

Vi har brug for en ældrepleje med mindre enheder, hvor vi opbygger arbejdsfællesskaber, der selv tager ansvar for ældre og de ansattes dagligdag. Vi har brug for at gøre noget ved det nu. Ikke ude i fremtiden, hvor mange af de ældre, der lige nu savner en anderledes omsorg, er døde og borte. Vi har brug for fælles vilje og handling. Lad os skabe et nationalt kompromis.

Uanset hvem der vinder valget, uanset hvem der kommer til at indtage regeringstaburetterne, så lad os love hinanden og ikke mindst de ældre, at den nye ældrelov bliver noget af det første en ny regering og et nyt folketing går i gang med.

Rundt om i ældreplejen i kommunerne ser vi en bevægelse mod i højere grad at se velfærd, som noget, der skabes i mødet mellem de mennesker, der har brug for hjælp, og de, som hjælper. Det er den vej, vi skal.

Der skal overordnet være tillid til, at når ældre beder om hjælp, så er det på baggrund af et reelt behov. Hvem beder om hjælp til at komme på toilettet, hvis der ikke er behov for det?

Og der skal være tillid til, at den gruppe af ansatte, der er rundt om svækkede ældre godt kan organisere, vurdere og udføre selv uden at skulle sende stakkevis af skemaer opad i et system, der i sidste ende belønner de forkerte værdier.

Med tillid følger naturligvis også mere ansvar, som den enkelte ansatte og plejehjemsledelse skal tage på sig. Der er gode erfaringer med at organisere plejen i mindre, faste teams, hvor beslutningerne tages tæt på den ældre. Det skal vi have rullet mere ud.

Med de massive rekrutteringsproblemer, der er indenfor ældreplejen, er det helt afgørende, at der sikres ordentlige arbejdsforhold for social- og sundhedspersonalet. Det skal både få ansatte til at blive længere indenfor området og gøre det mere attraktivt at søge ind. De kommende år bliver vi stadig flere ældre. Og en stor andel af disse ældre vil få behov for pleje og omsorg.

Når alt kommer til alt, hviler meget af ældreplejens succes på relationen mellem det menneske, der har behov for hjælp og det menneske, der giver hjælpen. Alt, der kan gøres, skal gøres. Det skylder vi mange, der dagligt er i berøring med ældreplejen. Både ældre, pårørende og ansatte. Ældre Sagen og FOA er parat.

Bragt i Avisen Danmark, den 27. oktober 2022