FOA: Hygiejnisk rengøring er en ledelsesopgave

Vi har et problem. Men heldigvis har vi også en løsning, og den er ovenikøbet rentabel. Hygiejnisk rengøring redder liv og kan spare samfundet for milliarder. Men der er brug for, at fagprofessionelle slår øjnene op og fører den viden, vi allerede har, ud i livet.

Julen står så småt for døren, og det samme gør en opblussen af corona og influenza. Læg dertil, at RS-virus igen i år ser ud til at smitte mange – specielt helt små børn. Temperaturen falder, og smitten stiger. Same procedure as last year. Same procedure as every year.

De fleste af os går heldigvis igennem smittesæsonen med kun nogle få dage under dynen. Men for de sårbare grupper er virkeligheden en anden. Her kan en influenza medføre, at øjnene lukkes for sidste gang.

Vi ved, at god hygiejne forebygger smitte. Det så vi tydeligt under covid-19. Med den stigende smitte skal vi fortsætte den gode hygiejne. Og det er ikke kun håndhygiejnen, som vi alle kender, men også den gode rengøring, der udføres i en hygiejnisk kvalitet.

Det er ikke nok, at møbler, håndtag, gulve og kontakter ser pæne og rene ud. Der kan gemme sig meget smitte i pæne omgivelser, for vi kan ikke se bakterier og vira med det blotte øje. Vil vi passe bedre på de sårbare grupper, skal vi være bedre til at se det indlysende fornuftige i god rengøring af hygiejnisk kvalitet.

Personalet bør uddannes
Statens Serum Institut har lavet et sæt retningslinjer for, hvordan kvaliteten af rengøring bør være på blandt andet ældreområdet. Desværre er der for få af dem, der arbejder med rengøring til dagligt, som kender dem og har fastlagt krav til rengøringen ud fra dem. Det er konklusionen på en undersøgelse, som KL og FOA har lavet.

Det skal vi lave om på. Alle der i det daglige har rengøringsopgaver bør fremover uddannes i de hygiejniske principper og have et grundigt kendskab til smitteforebyggelse. Plejepersonale har ofte mindre rengøringsopgaver som en del af deres daglige gøremål, og de skal selvfølgelig også have grundigt kendskab til at bryde smitteveje med hygiejnisk rengøring.

Men det er ikke kun det udførende personale, der skal have viden. Hygiejnisk rengøring bør være et bevidsthedspunkt i ledelseslagene på plejehjem, på bosteder, i hjemmeplejen – og naturligvis også på skoler og i daginstitutioner. For børn smittes også, og børn smitter også.

Dyrt at lade være
En bevidst ledelse med viden om hygiejnisk rengøring kan hurtigt og effektivt organisere hygiejnearbejde og dæmme op for smitten, når den trænger sig på. Og det gør den efter alt at dømme igen denne vinter, for sådan plejer det at være.
Uha, det lyder dyrt, tænker du måske?

Det er faktisk dyrere at lade være. For ved at nedbringe smitte og sygdom og forhindre dødsfald sparer vi samfundet for milliarder. Tænk på, hvad bare ét enkelt besøg hos en praktiserende læge koster samfundet. Og så er der børns sygdom og hjemmedage, indlæggelser, kroniske lidelser og sågar dødsfald på grund af infektioner.

Hygiejnisk rengøring kan give en stor samfundsmæssig værdi ud af en lille investering.

Det er ren win-win, så hvad venter vi egentlig på?

Bragt i Sundhedsmonitor, den 29. november 2022