FOA: Vi har ikke råd til snæversyn på ældreområdet

Den 29. april bragte MarketConnect et interview med den private sygeplejer, Jill Trolle, indehaver af Trolle Care, der gav FOA og Dansk Sygeplejeråd en del af skylden for den mangel på arbejdskraft, man oplever i branchen. En kritik, som sektorformand i FOA, Torben Hollmann, mener rammer helt forbi skiven.

Der er brug for konkrete løsninger på de konkrete og store udfordringer, ældre- og sundhedsområdet står i lige nu og som blot vil vokse sig uoverkommelige, hvis vi ikke på tværs af faggrupper, faglige organisationer og politiske partier kommer på fundamentale og vedvarende ændringer i den måde, vi organiserer ældreplejen og resten af sundhedssystemet på. Konsekvenserne ved ikke at handle er en markant ringere hjælp til de ældre, syge og svage mennesker, der har brug for hjælpen fra vores velfærdssystem.

For at finde ud af, hvor vi skal sætte ind, skal vi nå frem til en erkendelse af og tale om, hvad problemerne er.

Problemerne på ældreområdet er ikke opstået hen over natten – det er et resultat af flere års manglende prioritering og lappeløsninger fra Christiansborg.

Vi må forstå på Jill Trolle, ejer af Trolle Care – et privat plejefirma – at vi er medansvarlige for personalemanglen, fordi vi vedholdende peger på de ting, der skal blive bedre for at sikre borgerne en bedre behandling og medarbejderne et bedre arbejde.

Det udstiller på en og samme tid en manglende forståelse af udfordringerne og en privilegieblindhed hos en virksomhedsejer, som leverer sygepleje hos dem, der har råd til at betale for ydelserne. Vi skal forbedre plejen for alle – også dem, der ikke har råd til at betale 600 kroner i timen for sygepleje, og det kræver kompromiser og mod på innovative løsninger.

Det altoverskyggende problem er, at der ikke er nok uddannede medarbejdere til at imødekomme behovet med et stigende antal ældre og flere behandlinger. Vi har I FOA råbt op om dimensioneringen på social- og sundhedsuddannelserne og forudset det problem, vi står i nu i de sidste mange år. Skolerne kan tage de elever ind, dimensioneringsaftalerne siger – og i alt for mange år har aftalerne har været katastrofale i forhold til at få nok elever ind og sikre praktikpladser til flere. Først nu har man fra politiske hold sikret, at kommunerne garanterer praktikpladser til de elever, der bliver optaget. Det skulle vi have gjort for 20 år siden.

Men det er ikke nok at få flere ind på uddannelserne. Vi skal sørge for, at flere bliver i jobbet og ikke søger væk. Det kræver mærkbare forbedringer af arbejdsmiljøet og et opgør med den måde, arbejdet bliver tilrettelagt nu.

FOA har ikke blot påpeget problemerne, men vi har fulgt op med konkrete løsningsforslag – ting som kan løfte hverdagen for både borgere og medarbejdere.

Vi har et stort ansvar som repræsentanter for de største faggrupper på sundhedsområdet – et ansvar som vi har taget på os. Vi står bag to ældretopmøder, hvor repræsentanter for de ældre, medarbejdere og beslutningstagerne gik sammen om at finde løsninger på problemerne på ældreområdet. FOA er sammen med Ældre Sagen, KL og ministeren ansvarlige for, at der er nedsat et rådgivende panel, tre ekspertgrupper, bestående af FOA-medlemmer og eksperter, der sammen skal udarbejde den nye ældrelov for netop at skabe en ny og bedre ældrepleje.

 

Det er ingen let proces at skabe resultater. Det kræver, at man tager ansvar, tager svære beslutninger og stiger ned fra sin kæphest.

 

Det er meget let for Jill Trolle at stå på sidelinjen og råbe den samme parole om ansvar, når man ingen ansvar selv tager og ingen løsninger bidrager med.

 

Min opfordring skal være til Jill Trolle: Smid boksehandskerne og kom ind i rummet med de svære beslutninger – vi har brug for hinanden.

 

Bragt i Marketconnect den 6. maj 2022