FOA: Hvis den nye ældrelov skal lykkes, skal alle aktører give afkald på deres kæpheste

”Lad medarbejderne bruge deres gode hoveder og varme hjerter. Lad os pårørende være mere sammen med vores gamle. Lad de ældre få den kærlighed og pleje, som livets efterår kræver.”

Det var løftet og perspektivet fra statsministeren, da hun lovede, at nu skulle regeringen og Christiansborg kaste sig ind i kampen for at udvikle og forbedre ældreplejen i Danmark. Vi er nogle stykker, som har arbejdet på det her i noget tid.

Nu er det tid til handling. Det er vigtigt. Og vi skal gøre det rigtigt. Vi har ikke råd til at fejle.

Med den nye ældrelov skal vi, hvis det står til mig, rette fokus mod det, som er det væsentligste, nemlig at den ældre får den hjælp, som han eller hun har brug for.

Loven skal danne rammen for, at hjælpen er den rigtige, at samarbejdet mellem den ældre og medarbejderen i ældreplejen får de bedst mulige rammer, og at værdighed, selvbestemmelse og faglighed er i højsædet.

En ny ældrelov skal ikke skabes i en kamp mellem interessegrupper og politikere, der diskuterer hvilke krav eller regler, der skal fastholdes, og hvilke der skal slettes i den nuværende lovgivning. FOA vil gerne tage statsministeren på ordet, når hun siger, at vi skal starte forfra med en ny ældrelov.

Den nye ældrepleje skal – kogt ned til en bouillonterning - skabes i et møde mellem to mennesker: den ældre og den ansatte. Det starter med spørgsmålet: Hvad er vigtigt for dig? Vi skal skabe rammerne for, at det møde får de bedste betingelser. Det er opgaven for den nye ældrelov.

Men det kræver, at vi – FOA og andre aktører på ældreområdet – er modige, tænker nyt og frem for alt giver afkald på nogle af de kæpheste, vi ellers hver især rider på. For hvis vi ikke gør det, så kan jeg frygte, at den nye ældrelov bare bliver en kopi af Service- og Sundhedsloven, og så er intet forandret udover overskriften og det papir, den er skrevet på.

Slip den stramme styring

Det betyder, at vi kommer til at nytænke de ældres retskrav, som vi kender det i dag. Kommunen skal fortsat, som i dag, bevilge hjælp, og den ældre skal have en afgørelse på skrift. Men måske skal visitationen af hjælp til de ældre ikke gøres op i tid og opgaver, men mere i hvad det er, hjælpen gerne skal kunne, og hvad vi vil opnå med hjælpen.

For hvis vi gerne vil have, at den ældre får mere selvbestemmelse og valgfrihed, så kræver det, at vi giver slip på den stramme styring og den detaljerede visitation.

Sagt helt konkret kan det ikke være målet at skifte forbinding på sår på skinnebenet, nej målet må være at få såret til at hele. Eller målet er ikke at de ældre kommer i bad to gange om ugen, men snarere at de ældre er velsoignerede.

Det kræver mod og slappere tøjler

I disse år ser vi en bevægelse imod at flere og flere sundhedsopgaver løses i kommunerne. Indlæggelsestiderne bliver kortere, og derfor varetager kommunerne i dag mange af de behandlinger, som hospitalerne tidligere havde ansvaret for. Dette er en af de udfordringer, som ældreloven kommer til at møde og håndtere. For hvordan sikrer vi, at vi fastholder kvaliteten?

Der er tale om meget forskellige styringslogikker, hvoraf mange af logikkerne fra sundhedsområdet skal overvejes i forhold til en ny ældrelov. Det gælder eksempelvis brugen af kliniske retningslinjer, reglerne om samtykke, journalføring, patientklagesystemet, og så videre.

Det bliver helt sikkert en udfordring at holde ældreloven kort og simpel. Det kræver mod og åbenhed af os alle.

Fremtidens ældrepleje under en ny ældrelov kræver høj faglighed hos den enkelte medarbejder, den kræver modig og tilstedeværende faglig ledelse, og kræver en økonomisk styring, som er rammebaseret frem for ydelsesorienteret. Og frem for alt kræver det, at vi kan tiltrække og fastholde den nødvendige arbejdskraft. Det er også formålet med en ny ældrelov.

Det er op til de enkelte kommuner at være modige og slippe tøjlerne lidt og efterleve den kommende ældrelovs mål og vision. For hvis folketing og regering slipper styringen på en række punkter, så hjælper det ikke, at kommunerne ikke også gør det.

”En ny kort og præcis ældrelov med klare værdier: Værdighed, valgfrihed, selvbestemmelse,” lød det fra statsministeren i nytårstalen. Lad os tage hende på ordet og skabe den ældrepleje, vi alle gerne vil have, og de ældre fortjener.

Bragt i Altinget, den 10. januar 2022