FOA: Genåbning kræver ekstra værn for de ældre

Vi skal passe på med at lade iveren for at vende tilbage til normalen skubbe hensynet til de svageste bagud i prioriteringen.

Igennem et år har medarbejderne på plejecentrene gennem restriktioner, test og værnemidler i vid udstrækning holdt coronaen ude. Forhåbentlig betyder vaccinerne, at der kommer færre smittetilfælde på plejecentrene.

Men vi skal passe på med at tro, at der kan åbnes helt for sluserne, bare fordi størstedelen af risikogrupperne og medarbejderne er vaccineret.

Vi risikerer at ramme nogle af de svageste – dem, der måske ikke har nogen til at tale deres sag, og som ikke har ønsket at tage vaccinen. Samtidig vil der stadig være pårørende og medarbejdere, som af den ene eller anden årsag ikke er vaccineret. 

En svær beslutning skal tages
Det stiller os i nogle etiske dilemmaer. Vil vi fastholde brugen af værnemidler – med de gener, det indebærer – og besøgsrestriktioner, som tærer hårdt på de ældre og de pårørende, eller vil vi gå tilbage til tiden inden corona?

Løsningen skal nok findes et sted imellem de to scenarier. Det er en svær beslutning, men den skal tages, ellers overlader vi det til tilfældigheder, lokale tolkninger og regler. 

En tilbagevenden til 'det normale' vil formodentlig føre til flere smittetilfælde. Det må og skal ikke tvinge de ældre eller medarbejderne til at lade sig vaccinere. 
Vi må for alt i verden ikke give slip på nogle af de positive erfaringer – blandt andet med at højne den hygiejnen. Med eller uden covid-19 vil en ordentlig rengøring kunne forebygge spredningen af sygdomme.

Kan lære af erfaringerne 
Vi skal fortsat have medarbejdere, der arbejder i mindre teams omkring borgeren, ikke kun for at forbygge spredning af smitte, men også for at højne den faglige standard og give borgerne et bedre og tryggere liv. 

Mange løsninger for en mere corona-sikker ældrepleje, rimer også på en bedre ældrepleje, det handler om den berømte sætning "vi ses i morgen".

Vi kan sige "vi ses i morgen", når det er den samme medarbejder og samme ældre, der mødes hver dag. Det sikrer  faglig kvalitet og tryghed for den ældre i, at hjemmet ikke bliver en banegård.

Men frem for alt mindsker det risikoen for at sprede covid-19 til dem, der ikke er vaccineret.  

I et samfund, hvor vaccine er frivilligt, skal der stadig tages hensyn og være plads til alle – ellers er det ikke længere frivilligt. 

Bragt i Altinget, den 4. marts 2021