FOA: Dagplejen er glemt i minimumsnormeringerne

Allerede i år bliver 200 millioner kroner fordelt ud til kommunerne for at indfase minimumsnormeringerne, der nu skal træde i kraft i 2024.

Det er positivt, fordi der er ikke noget vigtigere end at investere i end børns trivsel. Men derfor er det også uforståeligt, at der ikke falder en eneste krone af til den kommunale dagpleje.

Det er nemlig kun daginstitutioner og private pasningsordninger, der er omfattet af den nyligt vedtagne finanslovsaftale. 

I vuggestuen kommer der til at være et loft på tre børn per voksen, og i private pasningsordninger vil der være et loft på fire børn per voksen. 

Imens må der i den kommunale dagpleje stadig være helt op til fem børn. Det er et svigt af børnene og dagplejerne.

Vi ved, at børns motoriske-, sproglige-, og sociale udvikling er større i alderen nul til to år end på noget andet tidspunkt i deres liv. Deres tilknytning til dagplejeren er afgørende for deres trivsel og udvikling i børnehaven og senere i skolen. 

Og forskning viser, at de dagplejere, der har flest børn, også har færrest vokseninitierede interaktioner.

Et forældet princip
Samtidig er loftet på fem børn er et forældet princip. Det stammer fra dagtilbudsloven, der går helt tilbage til 1976, hvor dagplejere stadig hed dagplejemødre. 

Nu er dagplejen først og fremmest et tilbud for de nul til to-årige, men dengang var en tredjedel af børnene over tre år gamle og nogle helt op til tretten år. 

Alderssammensætningen afspejler simpelthen ikke virkeligheden i dag. Alt andet lige er det nemmere at passe børn, der er ældre og mere selvhjulpne end de helt små.

Derfor er vi nødt til at have et loft på fire børn i den kommunale dagpleje. Det vil svare til normeringskravet for vuggestuebørn, fordi dagplejebørnene har de samme voksne hele dagen, og dagplejere ikke skal gå til og fra møder, frokost eller andet.

Og så er det vigtigt, at vi sikrer os, at kommunerne ikke placerer flere femte børn i dagplejen for at nå kravet om minimumsnormeringerne i daginstitutionen. Det kan potentielt være et smuthul i lovgivningen, som ikke skal udnyttes. 

Derfor vil jeg gå i dialog med politikerne på Christiansborg om dette. For fem børn er ikke gavnligt for hverken børnene eller dagplejernes arbejdsmiljø.

Bragt i Altinget, den 4. februar 2021