Der er intet sært eller svært ved at stoppe profit på velfærd

Regeringens forslag om et stop for profit på velfærd har vakt en del debat. De radikales socialordfører Henrik Vinther lægger bestemt ikke skjul på, at partiet har endog meget svært ved at se de radikale stemmer bag et profitforbud på socialområdet.

Alt ære og respekt for forskellige holdninger og meninger om profit. Men som parti i Folketinget, og en del af demokratiets vogtere må en del af kerneopgaven være at sikre at fællesskabets midler – skatteborgernes penge – går til kernevelfærden og ikke til private lommer. Også på socialområdet.

Vi har – igen og igen –været vidne til, hvordan den ene skandalesag efter den anden er blevet rullet frem.

Trods det er debatten om sagens egentlige kerne aktivt blevet modarbejdet af argumenterne om, at FOA m.fl. er på ideologisk korstog. Ligesom vi har hørt argumenter der nærmest på dramatisk vis forsøger at tegne skræmmebilleder af udsatte borgere, der bliver sat på gaden hen over natten.

Eksemplerne taler for sig selv. Sådanne argumenter kan man tage med på genbrugspladsen og aflevere i småt brændbart.

På det her område har velfærden brug for et stop for profit.

Et stop der gør op med den ene profithistorie efter den anden. En stop, der også der sikrer gennemsigtighed, kvalitet og fokus på kerneopgaven. Det betyder ikke at sociale institutioner lukker hen over natten.

Det betyder ikke, at ejerne ikke får løn, og hvad man ellers bliver mødt med i den offentlige debat.

Men det betyder at de millioner af skattekroner går til borgerne og til kerneopgaven. Naturligvis er der i dag private tilbud, som gør det godt og har styr på reglerne, og som har kerneopgaven og kvaliteten i fokus.

Jeg kan godt undre mig over de radikales store modstand mod at private aktører skal omlægge deres ejerform fra privat til selvejende. Selveje er en kendt og gennemprøvet virksomhedsform, som i øvrigt langt de fleste private bosteder har.

Hvis man ikke tror på selvejemodellen, tror de radikale så heller ikke på at det er en god model på friskoleområdet?

Det er ingen hemmelighed, at vi nu har været vidne til så mange misbrug af offentlige midler inden for området, at det er nødvendigt at stramme op. Ellers går udviklingen simpelthen den gale vej og i sidste ende er det de borgere, der har allermest brug for fællesskabet, der bliver taberne.

Det håber jeg også, at de radikale kan se fornuften i, når alt kommer til alt.  

Læs artikel fra Radikale her: R om profitforbud i Børnene Først: "Det har jeg svært ved at se os som en del af"