FOA før topmøde: God ledelse på ældreområdet kræver mindre Excel og mere nærvær

Der har i mange år været fokus på ledelse i kommunerne – især på ældreområdet. Men har det været det rigtige fokus? Det mener jeg ikke.

Faglig ledelse er også, når lederen oplever en medarbejder, der et kort øjeblik har mistet sit faglige kompas og måske taler for hårdt til borgeren, og som kan sige: »Sådan taler vi ikke her.«

På den måde kan der ske en kort vejledning til den enkelte medarbejder, inden det er for sent. Det vil have stor betydning for den måde, medarbejderen fremover reagerer overfor borgeren trods en dårlig dag.

Fingeren på pulsen
Pointen er, at man som leder ved, hvad der foregår, og har fingeren på pulsen. Det giver også medarbejderne et løft, fordi den faglige sparring udvikler den enkeltes faglighed.

Det betyder ikke, at lederen skal kunne svare på alle faglige spørgsmål altid, men vedkommende skal kunne give konkret råd og refleksion i situationen, hvor medarbejderen har brug for det.

Lederen skal også kunne samle hele personalet til en fælles faglig sparring eller supervision, hvor alle lærer og vokser fagligt. Det vil samtidig give en leder mulighed for at kende det faglige spænd i personalegruppen – og dermed mulighed for at tilrettelægge kompetenceudvikling mere effektivt og retfærdigt.

Mindre personalegrupper og færre Excel-ark
God faglig ledelse giver høj kvalitet og kompetence i arbejdet. På den måde kan man efter FOA’s opfattelse også øge patientsikkerheden, som er enormt vigtig i arbejdet på ældreområdet.

Det kræver, at der er fokus på andet end økonomi, og det kræver i høj grad, at vi tager et opgør med det store ledelsesspænd, der er i ældreplejen. Hvis lederen har ansvar for et for stort antal medarbejdere, mister han eller hun muligheden for at være tæt på hverdagen på plejehjemmet eller i hjemmeplejen.

Vi skal også spørge os selv, om lederen ude i frontlinjen skal stå med det økonomiske ansvar alene. Mange ledere har ikke en økonomisk uddannelse, hvilket kan betyde, at det med økonomien kommer til at fylde alt for meget, og fokus på andre områder forsvinder.

Mål på andet end driften
Måske skulle vi blive mere modige og måle på andet og mere end økonomien og driften.

Vi kunne for eksempel måle på fagligheden, på genindlæggelser, på trivsel hos borger og medarbejderne og meget mere.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed har stor succes med indsatsen “I sikre hænder”, som hjælper ledere og medarbejdere med at have fokus på fagligheden - her ligger der også parametre, vi kunne måle på.

Det handler om, at vi tænker ældreplejen anderledes. Det er det, FOA tager med til Ældretopmødet.

Bragt i Sundhedsmonitor, den 28. september 2020