Sund fornuft at begrænse profit på bo- og opholdssteder

I lederen i Frederiksborg Amtsavis onsdag d. 14. oktober stilles spørgsmålet om det vitterligt lader sig gøre at trække offentlige skattekroner, som er afsat til udsatte børn og unge, væk fra kerneformålet og ned i egen private lomme.

Det korte svar, på et udemærket og relevant spørgsmål, er ja.

Som loven er i dag, er det nemlig lovligt at lave profit på udsatte børn og unge. Det betyder de facto, at de skattekroner som vi alle betaler, og som er afsat og tiltænkt børn, unge og voksne, i visse tilfælde har financieret enkeltpersoners ekstravagante private livsstil.

Det næste spørgsmål, der rejser sig, er hvorvidt der er tale om et enkelttilfælde eller om omfanget er større, end man umiddelbart tør tro.

Vi har i FOA er igennem årene fået kendskab til en række af private bo- og opholdssteder, hvor virksomheden og enkeltpersoner i disse har forvaltet offentlige skattekroner på en sådan måde, at det bør få panderynkerne frem hos enhver.

En ting er at bruge skattepenge på dyre fladskærme og brændeovne hjem til privaten, men vi har også afdækket, hvordan nogle virksomheder eksempelvis udlejer bygninger til sig selv eller køber vikarer til sig selv igennem egne søsterselskaber. Alt dette gør det svært gennemskueligt for både socialtilsynet og de anbringende – og betalende – kommuner at holde styr på, hvad pengene går til.

Konklusionen er soleklar. Det som de mest borgerlige kræfter i disse uger forsøger at skyde ned som et ideologisk korstog, er en nødvendighed for at du og jeg og alle andre kan få vished og sikkerhed for at fællesskabets midler går til kerneopgaven.

Det handler om ordentlighed, anstændighed og gennemsigtighed. Hvis det i nogles øre lyder som et idelogisk korstog, så fred være med det. Det omvendte, hvor man for enhver pris forsvarer ejernes ret til at trække penge væk fra opgaven, kan på samme måde tolkes som et korstog.

I sidste ende handler alt dette om børn, unge og voksne, der har brug for den bedste omsorg og kvalitet med nærværende og dygtige voksne. Lad os sikre, at pengene går til det frem for fladskærme og sommerhuse.

Bragt i Frederiksborg Amts Avis, den 19. oktober 2020