Hastværk må ikke stå i vejen for læring af indsatsen mod covid-19

Hastværk og apolitisk uenighed må ikke skygge for, at vi får den nødvendige læring, når vi skal evaluere covid-19-indsatsen, så Danmark vil være bedre rustet til en ny krise.

For de 110.000 ansatte i sygehusvæsenet er det afgørende, at vi lærer af vores erfaringer fra covid-19. Både de positive, som vi gerne vil bygge videre på. Og de fejl, som vi gerne vil undgå sker igen.

Ønsket om at tage ved lære af indsatsen deler vi med alle Folketingets partier. Men desværre er der – endnu – ikke enighed om, hvordan vi opnår den nødvendige læring.

Den politiske uenighed risikerer at fjerne fokus fra den viden, vi alle ønsker for at være bedre rustet til en eventuel ny sundhedskrise. For uanset om politikerne vil det eller ej, vil medier og andre interessere sig for den politiske splittelse. Derfor sender vi en oprigtig og kraftig opfordring til alle partier i Folketinget om at finde sammen om en grundig evaluering af covid-19-indsatsen. Som faglige organisationer bidrager vi gerne med erfaringer fra vores medlemmer. Vores ønsker for en evaluering er:

Den skal basere sig på et bredt flertal i Folketinget.

Den skal inddrage erfaringer fra de professionelle, som har stået i front, og som kan bidrage med vigtige erfaringer, viden og faglighed. Den skal basere sig på et retvisende grundlag. Derfor må vi have tålmodighed, til vi har større overblik over konsekvenser og afledte effekter af covid-19.

Den skal gennemføres, når der faktisk er tid til at bidrage til evalueringen. I øjeblikket er nøglepersoner fuldt optaget af at håndtere den aktuelle covid-19-situation. Det er der brug for, at de bliver ved med, og derfor bør evalueringen vente.

Den skal basere sig på de modeller, vi allerede har for sådanne undersøgelser i Danmark, så rammer og retssikkerhed for medvirkende er på plads. Den skal have mulighed for at gå i dybden. Derfor skal der afsættes de nødvendige ressourcer til at indhente og bearbejde relevant viden.

Med andre ord er vi bekymret for, at en hasteundersøgelse af starten af covid-19-forløbet ikke vil give os den værdifulde viden, vi ønsker.

Men hvad så med argumenter om, at vi skal være klar, hvis der kommer en anden bølge? Det argument køber vi. Men spørgsmålet er, om en udredning af indsatsen i februar, marts og april vil bidrage til det.

Hvordan sikrer vi patienterne den bedst mulige behandling, uanset om de har covid-19 eller andre sygdomme?
Det vil være dybt relevant at undersøge, hvorfor vi oplevede de problemer, vi gjorde med for eksempel mangel på værnemidler og test – og hvordan vi undgår at havne i en lignende situation. Heldigvis oplever vi, at der er kommet godt styr på mange af problemerne fra den indledende fase i dag. I forhold til en mulig bølge to er det derfor andre spørgsmål, som presser sig på.

Bragt i Jyllands-Posten, den 19. juni 2020