FOA om taskforce: »Det er som om, de har glemt, at social- og sundhedselevernes vilkår har en kæmpe betydning«

I FOA støtter vi ethvert skridt i den rigtige retning, og mens der – bevares – er flere gode forslag imellem, så lider taskforcens anbefalinger af nogle gevaldige blinde vinkler, skriver sektorformand i FOA Torben Klitmøller Hollmann.

23 forslag, der skal sikre mange flere varme hænder i social-, ældre- og sundhedssektoren. Det er resultatet af den taskforce, regeringen, KL og Danske Regioner blev enige om at nedsætte sidste år.

De 23 forslag dækker over både nye og gamle initiativer. Nogle er effektive og andre er mest kosmetiske, men i store træk peger de i den rigtige retning. 
Så burde de 23 forslag fra taskforcen vel få en mand som mig, formand for de social- og sundhedsansatte, til at danse en lille improviseret moderne dans af bare glæde?

Desværre – der må jeg skuffe. Forstå mig ret: I FOA støtter vi ethvert skridt i den rigtige retning, og mens der – bevares – er flere gode forslag imellem, så lider taskforcens anbefalinger af nogle gevaldige blinde vinkler.

De har glemt noget
Det er som om, de har glemt, at social- og sundhedselevernes vilkår har en kæmpe betydning for søgningen til området. Hvis en ung elev efter 14 dages nødtørftig indføring i området oplever at få en køreliste i hånden og blive kastet ud i et arbejde, som selv meget erfarne har svært ved at nå på den afsatte tid, så fremmer det altså ikke trangen til at søge ind på uddannelsen.

Og når myndighederne ikke opretter praktikpladser – ja, så får de heller ikke ansøgninger. Det ville have klædt taskforcen at anerkende de problemer. Vi har brug for at understøtte og hjælpe mulige ansøgere frem for at spilde tid på analyser af ansøgernes barndom og opvækst.

Situationen er alvorlig
Med andre ord: De 23 forslag løser langt fra problemerne. Og situationen er ellers alvorlig nok.

Lad mig præsentere en række rystende fakta om den kommende mangel på social- og sundhedsansatte, som kan gøre enhver jubeloptimist bekymret.

Frem mod 2040 vil der komme knapt 260.000 flere ældre over 80 år i Danmark. Samtidig er hver tredje social- og sundhedsansat i dag over 55 år og har derfor snart mulighed for at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Det betyder, at de danske kommuner skal tiltrække over 40.000 nye social- og sundhedsansatte, hvis de bare vil beholde skindet på næsen. Fik jeg nævnt, at det bare er i kommunerne?

Hvis vi skal i nærheden af at løse det problem, skal vi både forbedre de vilkår, vi byder ansatte på området, gøre det nemmere og mere attraktivt at skifte til faget og alvorligt hæve antallet af praktikpladser på området. Vi har de senere år oplevet et kraftigt stigende antal ufaglærte på området. Den udvikling skal vendes.

Bragt i Politiken Sundhed, den 5. juni 2020