FOA: Opgaveglidning er nødvendigt, men sker ikke af sig selv

En del af manglen på sundhedspersonale kan afhjælpes ved at udnytte medarbejdernes kompetencer bedre. Giv farmakonomer lov til at hjælpe med kommunal medicinhåndtering og sosu’er lov til at lave mere af det, de er uddannet til.

Sundhedsvæsenet rammes af en giftig cocktail i disse år. Stadigt flere skal hjælpes, og fordi vi både bliver ældre og kan behandle mere, kommer til vi at mangle rigtig mange sundhedspersoner. Hvis vi skal sikre nok personale i fremtiden, skal vi bryde med vanetænkning og bruge medarbejdernes kompetencer bedre.

Danmark kommer med usvigelig sikkerhed til at stå med en massiv mangel på sundhedspersoner. KL taler om en potentiel katastrofe. Simple fremskrivninger viser, at 73 procent af landets kommuner kommer til at mangle sundhedspersoner, og på landets sygehuse ser vi lignende tendenser. 

Vi kan allerede nu se, at nogle kommuner slækker på servicen som et direkte resultat af manglen på hænder og hoveder. Det er som at se et trafikuheld i slowmotion.

Der er en tendens til, at hver faggruppe holder fast i sine opgaver – også selvom man selv er spændt alt for hårdt for

Det er derfor positivt, at KL og regeringen har igangsat flere initiativer for at skaffe mere sundhedspersonale gennem uddannelse og fastholdelse. Men det kan ikke stå alene. Det helt store potentiale består i, hvordan de medarbejdere, vi allerede har, kan bruge hele deres faglighed. Bedre opgavefordeling er en del af løsningen.

Det er dog ikke nogen nem opgave. Der er en tendens til, at hver faggruppe holder fast i sine opgaver – også selvom man selv er spændt alt for hårdt for. Eksemplerne er mange.

Spild af kompetencer
Mange sosu’er har en dagligdag, hvor de ikke må løse de opgaver, som de er uddannet til. Og det er tilsyneladende tilfældigheder, der råder: På nogle hospitalsafsnit må de løse et bredt udsnit af opgaver. Men hvis samme medarbejder tager elevatoren ned til et andet afsnit, må vedkommende pludselig meget mindre. Det er simpelthen spild af kompetencer. 

Farmakonomer oplever det samme på private apoteker, hvor de ikke må udføre medicinsamtaler til kronikere, selvom de er fuldt ud kvalificeret. På samme måde går det langsomt med at ansætte farmakonomer til at hjælpe med medicinhåndteringen i landets kommuner, selvom erfaringerne er gode. 

Årsagen er, at der kun i begrænset omfang er tradition for at ansætte farmakonomer i kommunerne, og Rip, Rap og Rup-effekten, hvor man kun ansætter den type faglighed, man plejer, er stærk. 

Opgaveglidning er helt nødvendig for at skabe et mere effektivt og velfungerende sundhedsvæsen. Men det sker ikke af sig selv

Med et sundhedsvæsen, der desperat mangler folk, kan vi ikke blive ved med at hænge fast i gamle vaner. Der skal være mere tillid til, at andre faggrupper kan løse nye opgaver. Og vi er nødt til at erkende, at mange opgaver kan løses smartere. Opgaveglidning er helt nødvendigt for at skabe et mere effektivt og velfungerende sundhedsvæsen. Men det sker ikke af sig selv. 

Socialdemokratiet fremlagde inden valget et oplæg til selvstyrereform. Væk med bureaukrati og unødige regler for i stedet at give de ansatte mere selvbestemmelse og fokusere på faglighed. Heldigvis er der bred politisk opbakning til ideerne om mindre bureaukrati. Men årtiers erfaring viser, at det er svært at realisere. 

Vi håber, at man denne gang både får besluttet noget, og at det efterfølgende implementeres. Det er bydende nødvendigt, at vi tænker alle faggrupper ind og bruger dem bedst muligt.

Christiansborg har nogle oplagte muligheder for at skubbe på udviklingen, så vi i højere grad kan få frigjort folks faglighed og få nedbrudt stive faggrænser. Brug dem.

Bragt i Politiken Sundhed, den 31. januar 2020