FOA: OK20 kan sikre flere i velfærdsfag

Når de igangværende overenskomstforhandlinger på det private område analyseres af arbejdsmarkedseksperter og kommentatorer, hører vi typisk vendinger som konkurrencedygtighed, høj- og lavkonjunktur, opsving i industrien, social dumping i byggeriet.

Vi hører arbejdsgivere argumentere for løntilbageholdenhed pga. fremtidige udfordringer og overophedning af økonomien, og vi hører lønmodtagere argumentere for lønstigninger, som følger den økonomiske udvikling i samfundet.

Der er helt andre dynamikker i spil på FOA’s områder, hvor forhandlingerne starter netop nu. Her handler det om pleje og omsorg af ældre og personlig assistance til handicappede.

For der er en akut landsdækkende mangel på social- og sundhedsmedarbejdere, som kun bliver større i fremtiden.

Her har arbejdsgivere og lønmodtagere et fælles ansvar for at sikre, at der i fremtiden er nok uddannet personale til at tage sig af et stigende antal plejetrængende ældre. På samme måde er borgere med handicap helt afhængige af, at de kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Vi kan aftale mange ting udenom forhandlingsbordet ved OK20 – flere pladser på skolerne og mere attraktive uddannelser. Men det løser ikke problemet alene.

Det skal være attraktivt for flere at søge ind i og blive i fagene. Det er derfor helt nødvendigt, at vi ved OK20 arbejder sammen om bedre arbejdsvilkår og bedre lønforhold.

KL har anerkendt problematikken og indgår i et samarbejde om at forbedre løn- og arbejdsvilkår på det offentlige område. Hvis de private aktører også vil have en plads på fremtidens arbejdsmarked, hvor der bliver rift om medarbejderne, er de nødt til at følge med.

Når industrien om kort tid har lagt en samlet ramme for OK20, opfordrer vi DA til ikke at forhindre FOA i at lave forlig med vores modpart, hvor vi overstiger denne ramme.

FOA er klar til at fortsætte opbygningen af fremtidens velfærdssamfund sammen med vores private arbejdsgivere – og vi har tiltro til, at også de private arbejdsgivere indenfor velfærdsområdet er med.

Bragt i Børsen, den 31. januar 2020