FOA: Fagbevægelsens udfordringer

Det var interessant at læse Informations artikelserie om fagbevægelsen og vores muligheder og udfordringer. Selv mener jeg, at fagbevægelsen har mindst tre problemer: Vores selvforståelse, vores mangel på fælles visioner og en skridende legitimitet.Vi ser os selv som en stor autoritet, selv om vi de seneste år har vinket farvel til den ene landvinding efter den anden. Forringelser af dagpenge, efterløn, kontanthjælp, fleksjob, tilbagetrækningsalder og øget ulighed på alle områder. Medlemmer der bliver syge af jobbet og presset på jobbet af både eget forventningspres og dårlig ledelse. Derfor burde større ydmyghed og eftertænksomhed præge vores adfærd. 

Men det går godt, så længe beskæftigelsen er høj, og næste økonomiske krise ikke har ramt os. 

Fagbevægelsens organisationer har fokus på egeninteresser - ingen nævnt, ingen glemt. Vi har ingen fælles mål, der kan forklares på to minutter og refereres af medlemmerne. Vi kan ikke mobilisere for samfundsforbedrende initiativer, og derfor er vi ret beset uinteressante for magthaverne. Vores manglede evne til at forsvare rettigheder er et sørgeligt faktum. 

Hvis vi i fagbevægelse mister vores legitime ret til at indgå aftaler på vegne af lønmodtagere, også dem, der ikke er medlemmer, vil det få fatale konsekvenser for alle. 

For i den danske model indgår vi overenskomster for arbejdet, ikke for medlemmerne. Alle ansatte er omfattet af samme vilkår. Dette er muligt, fordi vi traditionelt har en meget høj organiseringsgrad, og fordi lønmodtagere, arbejdsgivere, staten og EU accepterer det. Denne legitimitet er sat på prøve og vil blive det i stadig stigende omfang, hvis ikke medlemstilbagegangen stoppes. 

Taber vi vores legitimitet, vil det ramme alle. Man kan godt forestille sig en 'dansk model', alene på det offentlige arbejdsmarked, men det vil ikke blive et kønt syn, og medlemmerne vil komme til at betale en høj pris. 

Alle fagbevægelsens organisationer burde have meget mere fokus på fælles visioner og fælles dialog med medlemmerne. Der er nok at stå sammen om, og der er fortsat mange kampe, der skal vindes. Vi bør blot se at få skubbet lidt bevægelse i fagbevægelsen. 

Bragt i Information, den 2. december 2019