FOA: Den forkerte vej for den danske model

Det kom åbenbart vildt meget bag på kollegerne, at en a-kasse vil tilbyde udvalgte lønmodtagergrupper forsikringer mod ledighed. Det kommer faktisk bag på mig, at det kommer bag på dem.


Udviklingen omkring den danske arbejdsmarkedsmodel er kun gået i én retning - den forkerte. A-kassekontingentet er det blevet dyrere og dyrere, kravet til anciennitet for at få dagpenge højere og højere, dagpengeperioden kortere og kortere og kompensationen lavere og lavere. Hvad er der tilbage at undres over? 

Når samtidig så godt som alle a-kasser i modstrid med forsvaret for en solidariske model i årevis har tilbudt forskellige former for tilkøbsforsikringer, burde forundringen over initiativet være til at overse. 

Som fagforeninger har vi de senere år enten selv gennem vores overenskomster eller gennem vores arbejdsmarkedspensionsordninger været med til at individgøre forholdet imellem lønmodtagerne og deres arbejdsgivere. Lokal løndannelse, fritvalgsordninger, sundhedsordninger og -forsikringer og uddannelsesfonde for blot at nævne nogle eksempler på, at vi selv har lagt spor til en ikkesolidarisk udvikling. Når staten, der jo har ansvaret for det meget forringede dagpengesystem, vi har, og arbejdsgiverne, som har støttet alle forringelser, og hele tiden kræver yderligere stramninger, agerer direkte i strid med den danske model, er der kun os i fagbevægelsen til at forsvare den. Hvordan synes vi selv, det går?

 

Bragt i Jyllands-Posten, den 2. december 2019