Pjecer om seniorarbejdet

FOA har udgivet en række pjecer til seniorer

Værd at vide for seniorer i FOA
Pjecen giver et overblik over det lokale og centrale seniorarbejde og præsenterer forbundets informationsmaterialer.

Et aktivt seniorliv med FOA 
Få ideer til, hvordan man kan fastholde og styrke det faglige, politiske og sociale fællesskab. Der er afsnit om:

  • Hvordan bestyrelsesarbejdet i seniorklubben tilrettelægges.
  • Hvordan man får flere aktive i klubarbejdet.
  • Hvordan man skaber spændende og varierede klubaktiviteter.
  • Hvordan man får mere indflydelse på den kommunale ældrepolitik.
  • Hvilke fordele der er ved at fortsætte sit FOA-medlemskab.
  • Hvordan FOAs seniorarbejde fungerer lokalt og centralt.

Vær med i seniorklubben
Folderen henvender sig til dig, som lige er gået på efterløn eller pension. Den opfordrer til at bevare det faglige tilhørsforhold og være aktiv i seniorklubben.