Kontakt-info for pensionister og efterlønnere

Ønsker du at høre mere om:

Medlemskab af seniorklubben
Kontakt din afdeling eller den lokale seniorklubformand

Arrangementer
Kontakt din afdeling

Efterløn
Kontakt din a-kasse

Kurser for klubbestyrelsesmedlemmer
Kontakt din afdeling


Politisk ansvarlig i FOA, Forbundshuset

Sektornæstformand, Kost-Service
Berit Jakobsen

Telefon direkte: 46 97 23 01
E-mail: bec016@foa.dk


Spørgsmål om aktiviteter i LO-organisationen Faglige Seniorers regi


Forbundets seniorklubber er kollektivt indmeldt i LO-organisationen Faglige Seniorer, og derfor har du mulighed for at deltage i de aktiviteter, som Faglige Seniorer arrangerer.

Faglige Seniorer,
Islands Brygge 32D,
2300 København S
Telefon: 35 24 64 12
fagligsenior.dk