Hvad gør FOA for medlemmer som er pensionister eller efterlønnere?

FOAs seniorklubber er et tilbud til dig, som har forladt arbejdsmarkedet. De fleste lokale afdelinger i FOA har en seniorklub som laver mange aktiviteter. Her kan du læse lidt om de lokale seniorklubbers arbejde.

Forbundet samler seniorklubformændene to gange om året til landsmøder. Programmet kan også være inspiration til en aktivitet i de lokale seniorklubber, og der har været mange spændende emner gennem årene. Her er nogle af emnerne:
  • FOAs fremtid og kommunernes fremtid - hvilken indflydelse har ændringerne på ældreområdet
  • Borgere med anden etnisk baggrund
  • Ældreidræt og motion i klubberne
  • Hvad ønsker den næste generation af seniorer sig af samfundet og af klubberne?
  • Aktuelle ændringer på ældreområdet og fremtidens pensionssystem
  • Hvordan får vi indflydelse på den lokale ældrepolitik ved samarbejde med ældrerådet?
  • Kriminalitet og vold mod ældre
  • Ældres boligforhold
  • Fleksibel hjemmehjælp og vurdering af brugernes behov
  • Regeringens bud på, hvordan kvaliteten i ældreomsorgen kan styrkes
Forbundets TR-afdeling tilbyder kurser for seniorklubformænd og bestyrelsesmedlemmer. Du kan høre mere ved at kontakte din afdeling:

Find din afdeling